Dansk- føroyskur orðalisti í lógfrøðimáli

Sigurð Joensen v.fl

A
a conto í avgjøldum
a fortiori slutning, so mikið meira
ab initio frá byrjan
ab intestato (arvur) eftir lógini
abandonnere sleppa, lata av hendi (sjór.: skipog farin móti fullari tryggingarupphædd)
aberratio ietus glappakast
ablationsteorien burturtøkustøðið
abnorm órættvorðin
abolition átalufrágangur
abort fosturlát
abortere hitta reis
abortus provocatus fosturtøka
abrogare taka av, seta úr gildi
abrogatio avtøka, úr gildi seting lóga; sí eisini abrogatio
absolut avgjørt, treytaleyst, óskert, endaliga, reint, vissuliga; sí harafturímóti relativt oftast brúkt í samansetingum
absolut bestemt straf lógfest revsing - eftir lógini og tí eingin meting
absolut bortsalg endalig uppboðssøla (hægsta boð við hamarsslag fær ognarrætt)
absolut flertal viðtøkuførur meiriluti eftir lóg ella felagslógum, t.d. 3/4 av greiddum atkvøðum
absolut ugyldighed s.s. nullitet
absolut umulighed s.s. objektiv umulighed
absolutisme einaræði
absorbationsprincippet s.s. poena major absorbet minorem
abstrakt faredelikt sí vandabrotsverk
abstrakte løfter ógrundgivin lyfti
abuses rúsevnismisnýtsla
accept góðtøka
accept af løfter tá ið tikið verður við heitorðum, at taka við heitorðum, at taka við lyftum
acceptere taka við, góðtaka, viðurkenna
accessio (tilvækst) samgróður luta hjá fleiri
accessorier avnot (aftast renta ella avgrøði)
accessoriske iværksættelseshandilinger: brotsgerðir,men týdningarlítlar í mun til sjálvt brosverkið og tí ikki revsiverdar sum slíkar
accessio possessionis hevdarskeið samanlagt hjá fleiri
accidentalia negotii staktilskilan í fyrimyndarsáttmála (sí eisini naturalian og essentia?)
actor competent rætti saksóknari
ad hoc værge settur verji, bráðfeingisverji
ad interim bráðfeingis, fyribils
ad mandatium eftir heimild, serliga brúkt um konungsloyvi givin av embætismanni
ad modum á sama hátt
adcitation tilstevning
adfærd atburður
adgang til rættur til, høvi til
adhæsionsproces uppiviðloðandi, høpis- el. tilknýtisrættargangur
adkomst heimild
adkomst til et gode ognarheimild
adkomstrubrik heimildarteigur (í tingbókarblað)
administration fyrisiting
administrativ fyrisitingarligur
administrativ frihedsberøvelse fyrisitingarlig frælsistøka
administrativ praksis fyrisitingarlig verja
administrative bestemmelser fyrisitingarligar ásetanir
administrative forholdsregler fyrisitingarligar atgerðir
administrere sita fyri
adoptere ættleiða
adoption ættleiðing
adoptionsbarn ættleiðingur, ættleitt barn
adoptionsbevilling ættleiðingarloyvi
adoptionsformidling ættleiðingarmillumgonga
adoptionsforældre ættleiðingarforeldur
adresse atsetur, bústaður
adskille standa ímillum
advarsel ávaring
advis frásøgn, fráboðan
advokat málførslumaður/-kona
        mál-/sakførari
advokatbestalling málførsluviðurkenning
advokatbistand málførsluhjálp
advokatfuldmægtig málførslufulltrúi
advokatomkostninger málførslukostnaður
advokatsamfundet málførslufelagsskapur, málførsluíðkandi
adækvans sambæri
adækvat sambæriligur
afbestille avtinga, siga frá sær
afbestillingsret avtingingarrættur
afbetale gjalda av, gjalda í pørtum
afbetalingskøb avgjaldingar-, niðurgreiðslu-, uppgildingarkeyp
afbrydelse af hævd at bróta hevd, hevdarslit
afdrag avdráttur, niðurgreiðsla, uppgjalding
afdrage gilda upp, gjalda ella greiða niður
afdragsordning avdráttarskipan
affatte orða
affektionsværdi kensluvirði
afgangssted fráfaringarstaður
afgift gjald, avgjald; ágáva
afgjort avrátt, avtalað
afgrænsning avmarking
afgørelse avgerð
afgørende betydning alvegis umvarðandi
afhjemle syns- og skønsmænd avheimila skoðan og meting
afhjælpe bøta aftur, væla um
afhjælpning bøtan, umvæling
afholdspålæg fráhaldsskipan, fráhaldsáløga
afhænde lata av hondum
afhængighedsforhold bundinskapur
afhængighedsforhold,misbrug afat misnýta bundinskapsviðurskifti
afhængigt af treytað av
afhøre hoyra
afhøring yvirhoyring, hoyring
afhøringsform hoyring, yvirhoyringarslag
afkald, give siga frá sær, avkanna sær
afkald, give a. på arv sí renunciativ arvepagt
afkortning af stytting av
afkræfte avsanna, ógilda
afkræftelse avsanning, ógilding
afleveringsattest avhendingarváttan
afleveringskontrakt avhendingarsáttmáli (t.d. um lán til nýtslu ella lutir á goymslu)
aflysning af pantebreve avlýsing veðbræva (striking í tingbók)
afpresning avnoyðsla, avkúging
afsige siga av
afsige dom døma (dóm), fella dóm, siga dóm
afsige kendelse gera úrskurð
afsigelse avsøgn
afsigelse af dom dómssøgn
afskaffe straf avnema revsing, avtaka revsing, avsiga revsing
afskedige loysa úr starvi
afskedigelse loyns úr starvi
afskiber avskipari
afskrækkende straffe varðadømisligar revsingar
afsone avsita, sita
afstemning atkvøðugreiðsla
aftale avtala, avráða
aftaleerhverver avtaluvinnari, -ognari
aftægt hald
afvisning burturvísing
afvist burturvístur
afvist (ved grænse) frávístur
afværge forða, sleppa undan, avstýra, verja seg fyri
afværgelse forðing, vørn
agent provocatør brotsbirtil (elvir øðrum til brotsverka)
akkord skuldsemja
akkussatorisk proces tríbýttur rættargangur í revsimálum: ákæri, rættarverji, dómari sí harafturímóti rannsóknarrættargangur
akkviesiere eftirlíka
akter skjøl
aktiebrev partabræv
aktieselskab partafelag
aktionær partaeigari
aktiv virkin
aktiv form í virknum líki
aktiver ognir
aktmappe skjalabjálvi
aktbeskrivelse skjalalýsing
aktindsigt skjalainnlit
akvisitiv arvepagt veitandi arvasáttmáli
alderstidshævd fyrndarhevd
alfonseri pútuhald, skøkjuhald
alibi fráveruprógv
alimentation barnapeningur og/ella konupeningur
alkoholkoncentration rísløgsavnan
alkoholpåvirket, være hava kenning, vóning
- i lettere grad, være hava lítla kenning
- i sværere grad, være hava stíva kenning
allonge ískoytisseðil til átekningar á veksli ella kekki, ella undanflytingar á veðskuldabrævi
almene synspunkter heildarsjónarmið
almenfarlige forbrydelser alvandasom brotsverk
almindelig almennur; vanligur
almindelige betingelser algongdar treytir
almindelig habilitetsmangel almennur gegnisbági
almindelige regler algongdar, almennar, vanligar reglur
almindelige retter
almindeligt havari felagshavarí
almindeligt tilgængeligt alment atkomiligt
alternativt eitt av tveimum, eitt av fleiri, beggja tveggja ella beggja ella fleir vána ella hátta
alternativt bestemt beggja vána veiting (at skuldari ella krevjari ráða, hvør luturlatin skal verða)
alternativ ihændehaverklausul handhavatilskilan (átekning um at skuldabræv verður at gjalda annaðhvørt ávísum persóni ella handhava
alternativt opråb beggja hátta uppboð (tá ið á uppboðssølu fastogn t.d. fyrst verður latin til uppbjóðingar sum slík og ymist tilhoyr hvørt fyri seg og harnæst undir einum ella ognin fyrst við veðskuld, harnæst skuldafrí
a majori ad minus at miða frá tí meira til tess minna
a minori ad majus at miða frá tí minna til tess meira
a.m.b.a. = lutafelag við avmarkaðari ábyrgd
ambassadør sendiharri
ambivalens tvígildi, óvist virði, fløktar kenslur
a mensa et thoro separatio skilnur til borð og song, sundurlesing
a meta helvt um helvt, javnbýti
amortisation niðurgjalding, javnt eftir ávísum árum; at skriva niður bókførda virðið á ognum eftir ávísum árum
amnesi minnisloysi, minnistrot
amnesti hópnáðing, ofta fyri politisk misbrot
analogi javndømi, samsvar
analogt samlíkt
analyseerklæring kanningarváttan
anbringende málsgrundgeving, grundgeving
anciennitet starvs-, tænastu-, embætisaldur
andelsboligforening lutaíbúðafelag
andelsforening/-selskab lutafelag
andelshaver luthavi
andelskapital lutapeningur
anden kønslig omgang end samleje onnur kynslig møk enn samlega
anerkende viðurkenna, ásanna, játta, góðkenna
anerkendelse af faderskab faðirskapsjáttan, -viðurkenning
anerkendelsessøgsmål viðurkenningarrættarmál
anerkendelsesdom viðurkenningardómur
anfægtelse ásókn
anfægteligt ásøkiligt, ásøkjandi
anholdelse handtøka
animus ætlan og lyndi mans, vilji og tráan
animus auctoris hug at vera í sjálvdrátti
animus commorandi lyndi til at verða verandi
animus injuriandi æruspillari við vilja
animus lucrifaciendi vil fáa
animus posidendi vil hava
animus revertendi lyndi til at koma aftur
anke dómsskot
anke til skóta inn fyri
ankeafkald dómsskotsavkannan, dómskotsfrágonga
ankefrist dómsskotsfrest
ankeinstans dómsskotsvald, dómsskotsrættur
anketilladelse dómsskotsloyvi
anklagemyndighed ákæruvald
anklager áberi, ákæri, atsóknari
anklageskrift ákærurit
anliggende mál
anlægge sag hava upp rættarmál, byrja/hevja mál, leggja mál fyri rættin
anmelde boða frá, melda
anmelde for politiet geva upp fyri løgregluni
anmeldelse fráboðan, uppgáva
anmelder fráboðari, meldari, uppgevari
anmodning beiðing, áheitan
anmærkning viðmerking
annuitetslån javngjaldalán
annullation ónýting, ógilding
annullere ónýta, gera til einkis
anomali ósamsvar (millum lóga) sí eisini antionomi
anonyme selskaber vinnufeløg við avmarkaðari ábyrgd
anordning fyriskipan, løgfyriskipan
anpart partur, lutur
anpartsrederi útgerðarfelag (t.d. partreiðarí, íognarfeløg og samløgufeløg)
anpartsselskab smápartafelag
anskaffe útvega, fáa til vegar
anskaffelse útvegan, keyp
anskaffelsespris keypsprísur
anstaltsanorganisation stovnsskipan
anstifte (til) birta í
anstiftelse íbirting
anstifter íbirtari
ansvar ábyrgd
ansvarlig ábyrgur
ansvarlige interessentskaber ábyrg íognarfeløg
ansvarsbegrænsning ábyrgdaravmarking (t.d. fyrivarni um hámark við endurgjaldsskyldu)
ansvarsforsikring ábyrgdartrygging
ansvarsfraskrivelsesklausul ábyrgdaravkanningartreyt
ansvarsfrihedsgrunde undansleppingarorsakir (hevur seki verið so skilaleysur, at hann var ósaknæmur, slepst undan revsiábyrgd, forskaðavaldari eitt nú skotið seg undir neyðrættarreglunar, slepst undan endurgjaldsábyrgd)

ansvarsgrundlag ábyrgdargrundarlag
ansvarshavende redaktør ábyrgdarblaðstjóri
antecessor formaður
antedatere fyridagfesta
antinomi andstøða lóga ella tá ið lógir stríða hvør móti aðrari
anticiperet bevisførelse próvførsla í forhond
anticiperet misligholdelse mishald í forhond
antropologisk undersøgelse mannfrøðilig kanning
anvendelsesdom virkisdómur
anvendelsesområde nýtsluøki
anvisning ávísing, t.e. áheitan frá einum á annan um at rinda triðjamanni, sí annars assignant, assignat og assignator
apologi verjurøða
a posteori sum royndir vísa, eftirráð
appel málsskot
appellant málsskotsstevnandi
appellere skjóta málið inn fyri hægri rætt
appelret hægri rættur
appelsag mál á evri stigi
apprehensionsteori ástøði tað, at stuldur er ikki alframdur fyrr enn hitt stolna er burturtikið
a priori frammanundan, forráð
approbation góðkenning
ApS smápartafelag
a quai s.s. ex quay av bryggju (sí har)
arbejdsaftale starvsavtala
arbejdsformidling arbeiðsávísing
arbejdsret arbeiðsrættur (serdómstólur í vinnuósemjum; arbeiðs-, vinnuloyvi
arbejdsskade yrkisskaði
arbejdsskadeforsikring yrkisskaðatrygging
arbejdstager yrkistakari, vinnufólk, arbeiðsfólk
arbejdstageropfindelse starvsfólkauppfinning
arbejdstilladelse vinnuloyvi
arbejdsydelse starvsavrik, arbeiðsavrik; vinnuinning
arbitrage at nýta sær til vinnings ymist virði á gjaldoyri og peningi í ymiskum marknaði; "gerðarættur" serliga í handilsmálum
arbitrære straffe revsing uttan serliga lógheimild (nú bara agarevsing)
arbitrært eftir ætli
arrest lóghald; varðhald
arrestere gera lóghald á; seta fastan
arresthus varðhaldshús
artsbestemte ydelser veitingar av sama slagi, samfingnar veitingar
artsumulighed alsoyða
arv arvur, ervd (sum hugak)
arv, falde i ganga í arv
arveadkomst = arvarættur
arveafgift arvagjald
arveafkald arvaavkannan,-avsøgn, -avkall
arveafkald, give siga frá sær arv
arveafkortning arvaavskarving (sí remunciativ arvepagt)
arveanmeldelse arvafráboðan
arveberettiget arvborin
arvefald arvafall
arvelader arvleggjari
arvelod arvalutur
arveoverførende arvaflytandi
arvepagt arvasáttmáli
arveret arvarættur, ervdarættur
arveudlægning arvaluting
arveudlægsskøde arvaskeyti, lutarseðil
arving arvingur, arvingi, ervingi
arvinger i nedstigende linie arvingar í fallandi ættleggi
arvinger i opstigende linie arvingar í rísandi (stígandi) ættleggi
arvinger i forældrelinien arvingar í foreldraættleggi
arvinger i lige linie arvinger í sama ættleggi
arvingløs kapital sí bona vacantia
ascendens ættingar í sísandi ættleggi
assistance hjálparveiting á sjónum, ikkimett sum bjarging
association afturatknýti
associerede virksomheder afturatknýtt og ikkimóður- og dótturfeløg verða virki søgd at vera, tá ið annaðbert eigur í hinum, tó helst fimting ella meira
asyl friðskjól
auktion uppboðssøla
auktionarius uppboðssøluhaldari (fyrireikar og heldur uppboðssølu)
auktionsbud uppboðsøluboð
auktionsskøde uppboðssøluskeyti
auktionssum uppboðssøluupphædd (peningahæddin,sum hægstbjóðandi fær "hamarsslag" fyri)
auktionsvilkår uppboðssølutreytir
autokrati einaræði
autonomi sjálvræði
autoritativ fortolkning myndugleikatulking,
        tulking við myndugleika
autoritativt svar svar við myndugleika
autorisation løggilding
aval autorisation veksulátekning um veksulábyrgd fyri annan
avalist veksilsborgsmaður
a vista veksel, sigtveksel vísingarveksul (at rinda tá ið hann verður vístur fram)
a visto veksel, efter sigt v. vístur veksul (at rinda ávísa tíð eftir at hann er vístur fram)
avlet gitin
avlingstid gitnaðarmund

B

backletter loynibrævi, skaðaloysisváttan
baisse gangvirðisfall
baggrund undirstøði
bagmandspoliti baksitara-, bakmansløgregla
bagmandsvirksomhed baksitaravirki, bakmansvirksemi
bagvaske spilla út, bíta í bak
bagvaskelse útspilling, bakbíting
bagvasker útspillari, bakbítur
balance javnvág, fíggjarjavni; fíggjarstøða soleiðis uppsett, at ogn og skuld javnviga
baltkon-certepari baltkon-sáttmáli (nógv brúktur fyrimyndar flutningsformáli viðv. kol- og koksflutningi
baltime lyklanavn á einum tí mest nýtta tíðarflutningssáttmálanum
bankers partafeløg við banka- og sparikassavirki
bareboat-charter barabáts (-skips) sáttmáli. Leigusáttmáli um ómannað farmaskip
barnemord barnamorð
barnets tarv tørvur barnsins
bankerot húsagangur
bankgaranti bankatrygd
bankrembours millumbankaábyrgd
barselsorlov barsilsfarloyvi
beatri possidentes "lukkuligur er tann í hondum hevur" ¥ rættartrætu um lut stendur tann betur á vígi sum lutin hevur í hondini
bebyggelsesprocent byggistig
bebyrdende forvaltningsakt tyngjandi fyrisitingaravgerð
bedrager svíkjari
bedrageri fíggjarsvik
befragter farmsendari
befragtningsagent ólógiltur skipsmillumgongumaður (meklari)
befrielse frígering
beføjelse heimild og rættindi, tá ið tað kemur til ongarrættumboðan ella mannagongd. Sí hesi orð
begivenhedsforløb tilburðargongd, -rás
begravelsesudlæg jarðarferðarkostnaður
begreb hugtak
begrebsbestemmelse hugtaksgreining
begrundelse undirstøða, grundgeving
begrænsede ejendomsrettigheder: avmarkað ognarheimild (sí lutvís ognarheimild)
begrænsede rettigheder avmarkað rættindi
begrænsning avmarking
begunstige vera til vildar, taka fram um
begunstigelse framíhjárættur, fyrimunur
begunstigende til frama fyri
begunstiget rættindahavi
begære heita á, biðja
begæring áheitan, biðing
behandlingsmidler viðgerðarráð
behæftelse hefting
behørig hóskandi, neyðugur
behørigt formanet mintur á sannleikaskylduna
bekendtgøre gera kunnugt (fyri), kunna (um)
bekendtgørelse kunning, kunngerð
bekræftende til genmæle játtandi til orðanna
bekvemmelighedsflag hentleikaflagg
bemyndige heimila, geva umboð
bemyndigelse heimild, heimiling, umboð
bemægtige sig seta seg á, leggja hond á, taka sær til handa
bemægtigelse tilhandatøka
beneficeret advokat skipaður málførslumaður
beneficeret sag fríur rættargangur
beneficium competentiae neyðsynjarrættur
beneficium divisionis fyrimunur tann hjá einfaldum samborgsmanni, at hann bara ábyrgist fyri sín lutfalsliga part
beneficium inventarii fyrimunur arvinga viðv. ogn og skuld ...
beneficium ordinis fyrimunur tann hjá einfaldum borgsmanni, at hann skal ikki gjalda, fyrr enn krevjarin fyrst hevur roynt høvuðsskuldaran
beneficium paupertatis rættur hins fátæka at søkja frían rættargang
beneficium processus gratuiti sjálvboðin fríur rættargangur
benåde náða
benådning náðing
berammet dagstevndur, dagsettur
beredskab tilbúgving
berettiget til (være) hava rætt til, vera borin til
berigelse ríkan, at ríka seg
berigelsesforbrydelse ríkingarbrotsverk
berigelseshensigt ríkanarætlan
berigtige rætta, beinka; gjalda
berigtige handelen på begge parters vegne
        greiða handilin beggja vegna
berigtigelse rætting, rættleiðing, greiðsla
beruset drukkin
beruset i svær grad, stærkt beruset illa drukkin
besidde hava ognarhald, sita við, hava í hond
besiddelse ognarhald, ognarræði
besidder handhavi, ánari (er ofta eigari, men kann tað sama vera festari ella uppsitari á fastari ogn ella hava lænt leysan lut. Rættarliga ræður hann lítið yvir tí, hann hevur í hondum, men ofta so mikið meira í verki. Beinari at kalla hann árana enn eigara)
besigtigelsesforretning skoðanargerð
beskikket tilnevndur, skipaður, settur
beskyttelse vernd
beskyttelsesobjekt verndarevni
beslaglægge leggja hald á
beslaglæggelse upptøka, inndráttur
beslutning samtykt
beslutningsdygtig samtyktarførur
beslægtede skyldfólk, næstrafólk
bestalling som viðurkenning sum
bestemmelse greining
bestikkelse mutur
bestillingskøb bíleggingarkeyp
bestride mæla ímóti, nokta, reingja
bestridelsesbyrde mótmælisbyrði verður tann møguleiki kallaður, at dómur verður dømdur út frá malsgrundgeving, sannroyndum og próvførslu hjá øðrum rættargangspartinum, um hin hevur ikki mælt ímóti
bestyre standa fyri
bestyrelse felagsnevnd, stýri, fyristøða
bestyrende reder stjórnandi reiðari í partreiðaríi, sum er lógskipaður
bestyrke styrkja
bestyrket mistanke grundaður illgruni, festur illgruni
besvogrede svágd
besættelse herseting
betalingsdag gjalddagur
betalingsmora gjaldingardrál
betalingsordning gjaldskipan
betalingsstandsning gjaldsteðgur (skuldari, sum ikki heldur seg vera gjaldføran, hevur lógheimild til at boða kravánarum sínum og skiftirættinum frá, at hann steðgar øllum gjaldingum
betalingstermin gjaldkoma
betegnelse nevni
betingelser treytir. Tær eru ymist lutbundnar (objektivar) ella persónligar og ymist frestandi (suspensivar) ella loysandi (resolutivar). Sí aðrastaðni í orðasavninum um hesar sundurgreiningar hvørja í sínumlagi
betingelsesteori tann læran, at skal fyrireyt vera roknað sum orsøk til ávísan tilburð ella hending, tá skal fyritreytin vera slík, at hendingin hevði ikki borist á, uttan fyritreytin var tann, hvussu var smb. máliskuna conditio sine qua non
betinget benådning treytað náði
betinget dom treytaður dómur
betinget offentlig påtale treytað almenn ákæra, sí almenn ákæra
betinget skøde treytað skeyti, treytað ognarbræv
betinget tiltalefrafald treytað ákæruafturtøka
betleri bidding
betroede pengemidler peningsfæ litið upp í hendur
betryggende tryggiliga, fullgott, ivaleysa
bevaringsdeklaration varðveitingarlýsing
bevidst vitandi
bevidst uagtsomhed meðvitandi óansni
bevilling loyvi; játtan
bevis prógv
bevise prógva
bevisafgørelse próvavgerð
bevisbedømmelsens frihed próvmetingarfrælsi,
        óbundin próvmeting
bevisbegæring próvførsluáheitan, -umbøn,-beiðing
bevisbyrde próvbyrði
bevisbyrdefordeling próvbyrðiskifti
bevisdokumenter próvskjøl
bevisets vægt próvstyrkin
bevisfortegnelse próvskjalayvirlit
bevisførelse próvførsla
bevisførelse, anticiperet próvførsla í forhond
bevisførelse, middelbar óbeinleiðis, óbeinvegis próvførsla
bevisførelse, umiddelbar beinleiðis, beinvegis próvførsla
bevisførelsesbyrde próvførslubyrði
beviskrav próvkrav
bevisoptagelse próvupptøka
bevisumiddelbarhed beinleiðis próvførsla, tann rættargrundregla, at tá ið til ber, skal próvførslan vera fyri somu dómarum, sum málið skulu døma
bevisvurdering próvmeting
bevisvægt próvstyrki
bevægeligt lønsystem minstulønarskipan
bidragspligt tilløguskylda, uppihaldsskylda
bedragsresolution uppihaldsskylduavgerð
bigami tvígifta
bigamist tvíkonumaður
biintervention stuðulsmillumgonga
bilbrev bilbræv
bill of lading flutningsskjal
bill of rights frælsisbræv onglendinga frá 1627 og 1687
billige játta eftir, taka undir
billigelse samtykki, loyvi, játtan, eftirjáttan
billighed (at gera) rætt og skjal
billigt rætt og rímiligt
bis de eadem re ne sitactio í sama máli bara ein rættargangur, sí res judicate
bisidder hjásiti, meðsiti
bistand hjálp, stuðul, liðveiting
bistandsværge hjálparverji
bitingsted eykatingstaður
bjærgningsløn bjargingarløn
blancoaccept blankagóðtøka, veksulátekning gjaldarans, tá ið einki uttan navn hansara er skrivað
blancocheck blankakekkur
blancoendossement blankaábeking
blancokredit blankaborgs søla, eingin trygd kravd
blanket oyðublað, oyðin formali
blanketlov rammulóg
blanketstraffebud rammurevsingarreglur
blodskam blóðskemd
blodtypeundersøgelse blóðflokkagreining
blokade avbyrgjan; fólkarættarliga: siglingarbann; arbeiðsrættarliga: samvinnuslit
blokere avbyrgja, fyribyrgja, typpa, steingja
blufærdighedskrænkelse blygdanarskemming, -skemd
bo búgv t.e. ognarnøgdin í deyðs- ella trotabúgvi
bobehandling búviðgerð
bobog banka- ella sparikassabókin,sumbúskifari skal seta reiða pening búsins inn á
bod sektarbót hjá danska arbeiðsrættinum
bodel búpartur
bodeling búskifti, búsundurtøka,
bodelingsoverenskomst búskiftissátmáli
boet udlagt for begravelsesomkostninger
        búgvið latið fyri jarðarferðarkostnað
bogføringspligt bókhaldskylda
bohavereglen húsbúnaðarreglan (hjúnabúgv skift á skeivan, so at eftirsitandi skal hjálpast við húsbúnað og búnýti
boligret búrættur, sum fastognarseljari
boligsikring bústaðaríkast, innivistarhjálp
bona fides góðvari
bona officia semingsroynd triðjamans
bona vacantia arvingaleysar ognir
bonitering góðskumeting
bonosmores góður siður
bonus ábót
bonus paterfamilias skilamaður
booking-note bíleggingarseðil
boopgørelse búuppgerð
borgerlig borgaraligur
borgerlige frugter borgaraligar fruktir, t.d. leiga av húsum
borgerlig ret (civilr. privatr.)
borgerret borgaraligur rættur (tann parturin av rættarkervinum, sum stillar viðurskifti borgaranna sínámillum. Sí harafturímóti: almennur rættur
borgerlige umbud skyldustørv borgara
borgerskab vinnubræv
bortebleven horvin
borteblive hvørva, verða burtur
borteblivelse burturvera, hvarv
bortfald uppathald, burturdøttur
bortfalde dettta burtur
bortfragter farmflytari
bortkommen burturmistur
bortfaldsgrunde burturfalsgrundir
bortvist koyrdur
boslod búlutur
boslodskrav búlutarkrav
bosondring búskilnaður
both to blame collision clause báðum at kenna reglan
boycot avbyrging,boykotting
boycotte avbyrgja, boykotta
brandstiftelse eldáseting
brandstiftelse, kvalificeret fullfíggjað eldáseting, vandasom eldáseting
brandstiftelse, uagtsom eldáseting av ósketni
brandstiftelse, ukvalificeret ófullfíggjað eldáseting
brandstifter (pyroman) brennivargur
brevforkyndelse brævakunnuggerð
brevhemmelighed brævaloynd, brævaloyna
brevi manu.. okkara millum, framíhjá
bringeskyld beringarskuld, eriskuld
broderlod bróðurlutur
brugelig pant nýtsluveð
brugshævd nýtsluhevd
brugskontrakt nýtslusáttmáli
brugsret nýtslurættur
brugstyveri brúksstuldur
bruttoregistertonnage bruttotonsatal
brøkdelsforsikring lutfalstrygging
bunden licitation bundin útbjóðing
bygningsrglement byggireglugerð
bymodning byggibúning
byplan býarskipan
byrderubrik byrðiteigur
byret sorinskrivararættur, býarrættur
bøde sekt
bøde, administrativt pålagt fyrisitingarliga skipað sekt
bøde, tillægs- ískoytissekt, eykasekt
bødeansvar sektarábyrgd
bødeforelæg sektaruppskot
bøden tilfalder sektin legst til
bøder, normerede lutfalssekt
bøder, straffes med verður sektaður
bødevedtagelse sektarsamtykt
børn udenfor ægteskab børn uttan hjúnalags
børsnoterede værdipapirer skrásett sølutingsskjøl
børsstempel sølutingsgjald
børssvig sølutingssvik
båndlagt arv bundin arvur
båndlæggelse ognarbinding

C

casus
casus mixtus (cum culpa)
causa rættargrund
caveat emptor kanningarskylda keyparans
cedent kravflytandi
censor próvdómari, eftirlitsmaður
censorregister for testamenter og ægtepagter
        miðstøð fyri testamenti og hjúnasáttmálar
censor eftirlitsfólk
censur ritskoðan, eftirlit
certifikat prógv ella váttan helst frá almennum myndugleika
cesser clause "cesseer"-reglur í flutningssáttmála viðv. sínámillumábyrgd farmflytara og farmsendara av flutningsútreiðslunum, sum hvíla á farinum
cessio bonarum ognaruppgáva verður tað kallað, tá ið skuldari av fríum vilja letur kravánarum sínum ognina hjá sær til tess at sleppa undan húsagangi
cessio legis kravførandi
cession kravaflutningur

cessus skuldari
ceteris paribus umstøðurnar óbroyttar annars
c.f. seljarin rindar farmagjald og annan flutningskostnað, so at flutningurin er kostnaðarleysur fyri keyparan
charge d'affaires útsendingum frá miðstjórnini til hjálpar hjá uttanríkistænastuni, helst sum varamaður sendiharrans
charter sáttmálaskjal
charter party (certeparty) flutningssáttmáli
check kekkur
checkclearing kekkaskifti millum banka
checkrytteri kekkstiklari
cif seljarin rindar farmagjaldog annan flutningskostnað umframt (vanliga) trygging
cirkulære rundskriv, helst ætlað ávísum tænastumonnum undir einum
civilkøb borgaraligt keyp, sí harafturímóti: handilskeyp
civilliste konungslisti
civil proces borgaraligur rættargangur
civil ret = borgerlig ret borgaraligur rætur, t.e. persón-, hjúna-, arva- og fíggjarrættur. Sí harafturímóti: almennur rættur
civil sag rættarmál
civilt søgsmål borgaralig stevning, lógsókn
civil ulydighed borgaraligt ólýdni, ólýdni móti lógum
clausula rebus sic stantibus "sum er"-treytin, meðan støðan er óbroytt
cleare, clearing javnrokna, javnrokning
coassurance samtrygging
concursus necessarius neyðug meðávirkan (samvirkan)
conditictio indebiti afturkrav tess óskyldaða
conditio sine qua non avgerandi fyritreyt. Fyrstatreyt, sum má vera lokin, áðrenn krav verður framt. Eingin revsing, einki endurgjaldskrav, uttan hesa treyt
copyright upphavsrættur, margfaldingar-, fjølgerðarrættur
culpa kulpa, skyld, søk, við vilja ella av óansni
culpa lata grovt óansni
culta levis óansin
culpa levissima gáloysni
culma mea skyldin er mín (orsaka meg)
culparegel kulpuregla, skyldregla

D
dagbog dagbók (í dagbók tinglýsingardómarans verða øll skjøl, sum koma til tinglýsingar og verða ikki víst frá beinanvegin, førd so hvørt hvønn dag)
dagbøder = dagmulkter dagsektir (revsing í dagsektum). Talið á dagsektunum mett eftir grovleika lógbrotsins, tal teirra eftir vitiligu ella metu dagsinntøku hins sekta)
dagpenge dagpeningur, dagligar veitingar óarbeiðsførum
dagsorden dagsskrá
dagsveksel = a dato v. dagveksul
dagsværdi dagsvirði, t.e. kostnaðurin at útvega sær nýtslulut aftur, tá ið virðisminkan undan skaðatilburði er frá
damnum emergens = lucrum cessans
danefæ dánarfæ
datakriminalitet teldubrotsmál, serliga peningasvik í sambandi við teldunýtslu
datio in solutum ígildisrindan
datterselskab dótturfelag
de lege ferenda eftir framtíðar lóggávu, sum lógin helst verður
de lege lata eftir galdandi lóg, sum lógin er
debil fávitskutur, hálvbýttur
debilitas fávitska
debitor skuldari
debitormora =skyldnermora skuldaradrag
decartering skráloysing
decharge avlætting (felagsfundur loysir felagsleiðslu undan ábyrgd)
decision skiftisrættarúrskurður, fundarsamtykt um grannskoðaraviðmerkingar
decorum officiale háttalag, sum embætismanni sømir
deduktion málframførsla í rætti
definition orðaskiljing
deklaration fráboðan; tinglýst tilskilan um ítøk, byrður v.m. á fastari ogn
deklaratoriske lovregler tilmælislógarreglur (sum taka ikki partar av ræði)
dekort avsláttur í handilsprísi, frádráttur við bankaúttøku í ótíð
dekret rættarlig avgerð; almenn fyriskipan. T.d. um løgræðisfrátøku ella trotabúabyrjan
delaccept at góðtaka part av veksilupphædd
delafgørelse sumpartaavgerð í rættarmáli
delegata potestas no potest delegari myndugleika, sum tú hevur frá tí almenna, fært tú ikki latið øðrum
delegatio skuldflutningur, skylduflutningur, myndugleikaflutningur

delegation heimiling; sendinevnd
delegation af forpligtelse at skuldari flytur gjaldskyldu sína yvir á annan (hetta er at kalla aldri gjørligt uttan samtykki kravánarans. ðrvísi kann vera við krøvum, rættindum ella myndugleika
delegere flyta yvir
delegation, delegat sendinevnd
delictum sui generis brotsverk av serligum slagi. Soleiðis verða slík brotsverk kallað, sum hóast tey falla í bólk við onnur revsiverd brotsverk, skila seg so mikið frá, at tað kundi verið ivamat, hvørt, ella í hvønn mun, tey áttu revsiheimild, hvødu tey ikki greiniliga revsiheimild fyri seg. Dømi: sjálvmorðshjálp mótvegis manndrápi

delikt brotsverk, lógbrot, rættarbrot, misbrot
deliktsværneting brotsvarnarting
delkredere, stå ábyrgjast at annar maður líkur gjaldtreytir
delvis ejendomsret = begrænsede ejendomsrettigheder
        lutvísur ognarrættur, avmarkaðar ognarrættur
dels, delvis sumpart, lutvísur, lutvíst
dement andfarin
demis-charter = bareboat ch. beraskipssáttmáli. Hesin sáttm. um ofta heilt mannleyst skip, er í veruleikanum ein oftast langtíðar-leigusáttmáli
denunciation fráboðan, sí rættargangsfráboðan
deponent trygdveitari, setandi á goymslu
deponere seta el. leggja á goymslu, sum trygd ella til gjaldingar
deponent trygdveitari, setandi á goymslu
deponering varðveitsla
deportation burtursøgn
depositan havandi á goymslu/varðveitslu
depositum trygdarfæ, trygdargrunnur
depositum, stille veita trygd
depositum, irregulare varðveitsla
depositum, regulare goymsla
depot goymsla; trygd, eitt nú við bundnum virðissskjølum ella læstari bankainnistøðu
depotbevis goymslukvittan
depressiv tunglyntur
depressio mentis sinnistyngd
derogatorisk kraft at rættarsiðvenja ella fyrisitingarligar fyriskipanir, eitt nú "løgtingslógir" , taka fram í broyta, ja, úrgilda veruligar lógir (ríkislógir)
derogere broyta lóg, úrgilda lóg - tá oftari kallað at abrogare. Bæði orð úr latíni de- ella abrogare
descendens avkom, eftirkomarar
desvetudo, bortfaldet ved farin úr brúki
detentio hond ið hevur, handahevd
detentionsret afturhaldsrættur, eftirhaldsrættur
direkte forsæt bein tilætlan
direkte udgifter beinar útreiðslur
direktion stjórn
disciplin agi
disciplinæransvar agaábyrgd
disciplinærmidler agaráð
disciplinærstraf agarevsing
diskonto tjóðbankarenta; ófingin renta av ógjaldkomnum veksli ella øðrum virkisskjali, sum eigarin avhendir fyri gjalddag
diskontering endursøla virðisskjala; at selja virðisbrøv, serliga vekslar fyri gjaldtíð móti frádrátti diskonto; sí eisini: áframsøla virðisbræva
dispensation udantaksloyvi
disponere ráða yvir, skipa (fyri)
disponeret uberettiget ráða í heimildarloysi, taka ófalt
disposition ræði, gerð, atgerð
dispositionsadgang ræðisrættur, -høvi, ráðaríki
dispositionsfrihed ræðisfrælsi, ræðisvald
dispositionsmaksime málræðismeginregla, at rættargangspartarnir ráða mannagongdini
dispositiv arvepagt fyriskipandi arvasáttmáli
dissens ósammæli
dissentierende votum øðrvísi dóms- ella úrskurðaratkvøða
dividende býtispeningur, vinningsbýti
do ut des eg gevi so at tú fert at geva
dobbeltkonfiskation tvíinndráttur
dobbeltsalg tvísøla
dokument skjal
dokumentation skjøl og prógv, lisin og/ella víst við dómsviðgerð
dokumentere skjalprógva, -lesa
dokumentfalsk skjalfalsan, sí falsan
dokumentsvig skjalasvik, sí fals
dokmentundertrykkelse skjalakøving
dolus eventualis ivatilætlan, ivaforráð
dom dómur
dom, betinget treytaður dómur
dom, ubetinget ótreytaður dómur
dombog dómabók
domfældte dømdi
domicil fastur bústaður
dominium ognarrættur, ogn
dommer dómari
dommer, fag- yrkisdómari
dommer, med- meðdómari
dommergerning dómarastarv
domsafsigelse dómssøgn
domsforhandling dómsviðgerð
domsform dómsháttur
domsmand dómsmaður
domskonklusion dómsniðurstøða
domstolskontrol umsjón dómstólanna
domstolsprøvelse rættarkenning
donatio gáva
donatio in dando gáva í hondina
donatio in liberando gáva við at loysa frá skuld
donatio in obligando gáva við at taka skyldu upp á seg
donation in remuneratoria gáva í vón um sømdir
donor gevi, gevari, eitt nú blóðgevi, men eisini tá ið ymiskir kropslutir og sáð við ísáing verður latið
drab efter begæring dráp eftir áheitan
drabsmand mansbani, banamaður
dranker drykkjumaður
driftsmidler rakstrargøgn
driftstab raksrarlissur
drikfældig fallin til drykkjuskap
dualisme tvíhyggja
dumping sjókasting
duplik uppafturrit
d.u.s. datum ut supra stað- og dagfesting
dusør tokkabót, sømdarpeningur
dyrplageri djórapínsla
død og magtesløs deytt og kraftaleyst
dødsbo deyðsbúgv
dødsboskifte deyðsbússkifti
dødsfald andlát
dødsformodningsdom deyðssagnardómur
dødsgave deyðsgáva
dødsstraf deyðarevsing

E

e.b. (efter bemyndigelse) e.h.: eftir heimild
edikt almenn kunngerð
editio instrumentorum skjalaframløga í rættarmálum
edition skjalaframløga
editionspligt skjalaframløguskylda
editionspålæg framløgufyriskipan
e.e., erroribus exceptis f.m. (fyrivarni um misgáan)
effektiv munadyggur
effektiv rente rentuvinningur í royndum
efterendossement eftirábeking
efterforske eftirkanna
efterforskning eftirkanning, sakargransking
efterfølgende seinni, seinnameiri
efterfølgende forsinkelse seinkan seinnameiri
efterfølgende omstændigheder umstøður seinnameiri
efterretningsvirksomhed fregnarvirksemi
efterkomme et forbud lýða bann
efterpanthaver eftirveðhavi
efterstillede krav afturumsett krøv
efterstillede krav afturumsett krøv
efterudlodning eftirluting
egen drift af av sjálvsheintingum
egen skyld egin skyld
egen veksel egin veksul
egenkapital eginpeningur
egentlig retsvildfarelse verulig rættarvilla
eget forhold egið háttalag
egne veksler egnir vekslar
ejendomsdom ognardómur
ejendomsforbehold ognarfyrivarni, eitt nú seljari tekur við avgjaldingarkeyp
ejendomshævd ognarhevd
ejendomsmægler ognarseljari
ejendomsret ognarrættur
ejerkartotek tingbók
ejerlejlighed eigaraíbúð
ejerpant eigaraveð
ejerpantebrev ognarveðbræv
ejerservitut eigaraítak
ejerskifteafdrag eigaraskiftisavdráttur
eksekution útinning, fullgerð dóma, dómsfullgerð
eksekutionsfrist fullgerðarfrest
eksekutionsfundament fullgerðarundirstøði
eksekutiv proces skjótur rættargangur
eksekutiv straf fullgerðarrevsing
eksekutivt tvangsmiddel tvingsulsinningarráð
eksekutor deyðsbúskiftari
eksekutorbevilling deyðsbúskiftaraloyvi
eksequatur virkisloyvi sendifulltrúa
eksheredere gera arvaleysan
eksigibel innandi, úttøkur
eksigibilitet fullgerðardugur, -gildi
eksklusion útilokan
ekslusivaftale útilokanaravtala
eksklusivitetsprincip útilokanarmeginregla
ekspropriation ognartøka
eksterritorial løgsagnarundnatikin
eksterritorialitet løgsagnarundantøkni
ekstingvere avogna
ekstinktion avogning
ekstinktionsret avogningarrættur
ekstradition útflýgging (serliga trotabúgv skuldara)
ekstrakt i landsretssag málskjalaavrit í landsrættarmáli
ekstraordinære domstole eykakanningarrættur hinsalmenna
elementer af gjøllari um
emanipation loysing
embargo tað, sum hond verður lagt á í stríðstíð
embeds vegne, på embætisins vegna
embedsforbrydelser embætisbrotsverk
emission hópútava virðisskjala
empirisk í roynd og veru, á posteriori
empirisk grundlag grundarlag i royndum
en til vished grænsende sannlíkindi á markinum til vissu
sandsynlighed for
endelighedsklausuler endalyktaráseting
endeligt skøde endaligt skeyti
endossatar tilbekjari
endossement ábeking, tilbeking
endossent ábekjari
eneretsbevilling einkarrættarloyvi
eneste aution einkaruppboðssøla
enhedslån eindaran
enkeltkravslæren stakkravalæran (sí: tvíkravalæran)
enmands-aktieselskab einsmans-partafelag
ensidig (ensom) viljeserklæring einlig viljaváttan
entreprenør arbeiðstakari
entreprise verkætlan
entreprisekontrakt verkætlanarsáttmáli
eo ipse av hesum, ið sjálvum sær
epidemi umfarssjúka
epilepsi niðurfalssótt
erfaringsgrundlag royndargrundarlag
erhverve ogna sær, ognast
erhverve rettigheder fáa løgræði
erhvervelsesmåde ogningar-, fáningarháttur
erhverver ognari, vinnari
erhvervsevnetab vinnuførismissur
erhvervslejemål leiga til vinnuligt endamál
erhvervsregistreret atvinnusasetingin (!?)
erhvervsregistreret virksomhed vinnuvirki
erkende ásanna, sannkenna
erklæret konkurs tikið til fíggjartrotaviðgerð
erklæring váttan
erklæring på tro og love váttað við trú og heiður
erklæringseori framsøguástøði (sí harafturímóti: álitisástøði)
error villa
error facti evnisvilla
error juris rættarvilla
error probabilis útyvirtakandi villa
erstatning endurgjald
erstatningsansvar endurgjaldsábyrgd
essentialia negotii tað alneyðugt (fyri gildi rættargerðar)
etisk indikation siðsemis orsøk
euforiserende stoffer rúseiturevni
eugenisk indikation ættarbregðis orsøk
euthanasi samkensludráp
eventualmaksimen=koncentrationsmaksime tann meginregla, at í
        rættarmálum eiga partarnir at føra alt fram beinanvegin, sum teir ætla at dómarin skal taka støðu til og leggja dent á
ex fyriseting, sumleggur seg aftur at mongum rómarættarligum orðafelli, har sum vit siga, eitt nú: vegna, eftir, til, frá, fyri, sambært o.fl. sum t.d.:
ex ante frá fyrr
ex causa lucrativa fyri vinnings sakir
ex decreto sambært rættaravgerð
ex gratia av vælvild
ex jure rættarliga sæð
ex lege sambært lóg
ex mandato eftir heimild
ex nunc frá hesi løtu
ex officio sjálvkravdur, av sjálvsheintingum
ex quay av bryggju
ex ship frá skipi
ex tunc síðani tá
ex tuto fyri trygdar sakir
ex æquo bono sum gott og rímiligt er
exequatur at viðurkenna annars lands niðurstøðu sum fullgrðar undirstøðu
extraneus uttanveltabrotsmaður

F

fac-klausul "skjótt sum til ber" treyt í flutningssáttmála
factoring kravarsøla
faderskabsformodning "pater est" reglan, haldandi faðirskapur
faderskabssager faðirskapsmál, at fedra barn
fagforening yrkisfelag
fagkyndige meddommere yrkiskønir meðdómarar
faglig voldgift yrkisgerðarrættur
faktisk roynveruligt
faktisk råden roynveruligt ræði
faktisk samlivsophævelse roynveruligt samveruslit
faktisk vildfarelse evnisvilla
faktum roynvera, sannroynd, evni
faktura
fakultativ ikki skyldubundin
fallent (gjald)trotamaður
fallit húsagangur
fallitbo trotabúgv
falsa causa not nocet, falsa demontratio not nocet vanliga bilar ikki skeiv fyritreyt ella skeivur málburður, tá ið hugsanin er greið
falsk falskt, fals, rangt, ósatt, óbeint
falsk anklage følsk ákæra
falsk anmeldelse følsk fráboðan, falsmelding
falsk forklaring rong frágreiðing
falsk forklaring for retten falsmæli fyri rættinum
falskmønteri myntfals, peningsfalsan
familielegat ættarserarvur
familjeret familjurættur, húsfólkarættur
fardag fardagur
fareforvoldende vandaelvandi
fareforøgelse hættuvøkstur
faredelikt vandabrotsverk (tó at hvørki nakar lutur ella fólk hevur verið fyri ítøkiligum skaða ella nøkrum ávísum inntrivi)
farlig bedrift vandavirksemi
farlig beruselse hættisligur fyllskapur
farlige egenskab vandasamur eginleiki
farlig virksomhed vandasamt virksemi
farlighedsdekret hættuavgerð
farlighedskriterium hættuskilgreining
fartøjsfortegnelse bátayvirlit
fast ejendom fastogn
faste samlivsforhold fastasamlív
fastsætte seta fyri, gera av
favor defensionis fyrimunarstøða rættarverjanda
fejlmanøvre misviðførsla
fejltagelse mistak, misgá
fertilitetsundersøgelse gróðrarmagnskanning, aliføriskanning nøringarevniskanning
fiktion orðmynd, hugmyndan
financiering fígging
firma handilsnavn, firma
firmaregister firmaskrá
FN = UN ST (Sameindu tjóðirnar)
f.o.b. f.u.b., frítt umborð
fogedret fútarættur
fogedforbud lógbann, bann
fogedforretning fútamál, fútarættarviðgerð
fogedret fútarættur
folkeafstemning fólkaatkvøða
folketingets ombudsmand umboðsmaður fólkatingsins
folkeret fólkarættur, tjóðarættur, millumtjóðarættur
fond; fonds grunnur, gruður; ávís virðisskjøl
forakter forskjøl
foranledigelse atvold, tilelving
foranlediget af orsakað av, eftir tilelving
foranstaltning atgerð
forbeholdt kendetegn eller fyrivart (vart) frámerki ella
dragt búni
forarbejde fyribúgving, fyrireiking
forberede sag fyribúgva mál
forberedelse fyribúgving
forbigående farandi
forbruger nýtari, brúkari
forbrugerklagenævn nýtara-, brúkaraklaguráð
forbrugerkøb nýtslukeypsla
forbrugerombudsmand umboðsmaður nýtaranna
forbrugersag nýtslumál, brúkaramál
forbrydelse brotsverk
forbrydelse med døden til følge brotsverk manni at bana
forbrydelse mod menneskeheden brotsverk móti mannaættini
forbrydelse, fuldendt framt brotsverk
forbrydelse, putativ tilhugsað brotsverk
forbud fútabann
force majeure sí: vis major
fordring krav
fordringshaver kravánari, krevjari
fordringshvermora kravánaradrag,-dvøl, -seinkan
fordringsret kravsrættur
foreløbig registrering fyribils skráseting
foreløbig tinglysning fyribils tinglýsing
foreløbige retsmidler fyribils rættartiltøk
forening af at sameina
foreningsfrihed felagsfræsi
foreningsregisteret felagaskráin
forestillingsteori ímyndarástøði
forevisningsfrist framløgufreist veksulseigara
forfalden arv
forfalder forfellur, fellur til gjaldingar, er gjaldkomið
forfaldet fallið, gjaldkomið
forfaldsdag gjaldkomudagur
forfaldstid gjaldkomutíð
forfalskning falsan
forfatning stýrislag, stýrisskipan
forfatningskommission stýrisskipanarnevnd
forfatterret høvundarættur
forgæves udlæg úttøka til fánýtis
forhandlinger samráðingar
forhandlingsmaksime samráðameginregla
forhandlingsprincippet samráðagrundreglan
forhold tilburður; atburður
forholdene til omverdenen viðurskiftini uttanum
forholdet til atlit til
forholdets natur málið sjálvt, sum málið er, viðurskifti málsins
forholdsmæssigt afslag lutfalsligur avsláttur
forholdsregel forræðisregla, forráð
forhør yvirhoyring, hoyring
forhåndsafvisning forhandarburturvísing
forhåndsbesked forhandarummæli
forkynde gera kunnugt, kunnuggera
forkyndelse kunnuggering
forkyndt kunnuggjørdur
forkøbsret forkeypsrættur, framíhjákeypsrættur
forladt arv frágingin arvur, yvirgivin arvur
forlig sátt
forlig, indenretligt innanrættarsátt
forlig, udenretligt uttanrættarsátt
forligsmægling sáttarroynd
forlodsret ... av óbýttum
forlovelse trúloving
formalitet formleiki
formalitetsanke formleikamálsskot
formalitetsbehandling formlig viðgerð, formleikaviðgerð
formalitetsprocedure formleikadómsviðgerð, formlig málsviðgerð
formalitetsspørgsmål formligir spurningar
formelt retskrav formligt gildi, rættargildi
formildende omstændigheder lin(k)andi umstøður
formkrav form(leika)krav
formode halda, ætla, meta
formodningsregel haldanareglan,ætlandareglan
formue ogn
formueforbrydelse fíggjarbrotsverk, sí eisini: berigelsesforbrydelse
formuefællesskab ognarfeli
formuekonfiskation ognarinndráttur
formueret fíggjarrættur
formuetab fíggjarmissur
formular formáli, orðing
fornærmelig tiltale háðingarorð, hánarorð
fornærmelsesværneting misboðsvarnarting, misbjóðingarvarnarting
fornødne afgørelser avgerðir, sum tørvur er á
forpagtning sáttmálafesti
forpagtningskontrakt festisáttmáli
forpanthaver undanveðhavi
forpligtelse skyldubinding
forpligtende kraft bindandi máttur, bindandi kraftur
forpligtes ábyrgjast, skyldubindast
forpligtet skyldubundin
forretningsbøger bókhaldsbøkur, handilsbøkur
forretningsministerium starvsstjórn
forretningsorden starvsskipan
forretningsorden, lagtingets tingskipanin
- værneting virkisvarnarting ???
forringes minkar í virði
forsamlingsfrihed fundarfrælsi
forseelse misbrot
forsendelseskøb=distanceforretning avstaðshandil
forsikring trygging
tryggingarskjalinum bindur tryggingarveitarin (tryggjarin) seg til at bøta "vá og vanda" hjá tryggingarsøkjandi (tryggingartakaranum) um tryggingartilburður berst á og tað tryggjaða verður fyri skaða ella ferst í tryggingarskeiðinum, meðan tryggingin hevur ábyrgdina - alt móti tryggingargjaldi og áløgdum treytum og og fyritreytum í lóg og tryggingarskjali. út frá tryggingarvirðinum verður tryggingarveitingin goldin tryggingartakaranum ella tí triðjamanni, sum tryggingin er teknað fyri (rættindahava), sum heil ella niðursett tryggingarupphædd. Viðv. tryggingarsløgum, sí aðrastaðni í orðasavninum
forsikringsaftaleloven tryggingaravtalulógin
forsikringsbegivenhed tryggingartilburður
forsikringsinstituttet tryggingarstovnurin
forsikringspolice trygingarskjal
forsikringssvig tryggingarsvik
fosikringstilsyn tryggingareftirlit
forsinkelse seinkan, drag
forsinkelse med salgsgenstandens levering sølulutur seinkaður, avgreiðsla komin í drag, latingarseinkan
forskelsbehandling mannamunur, at gera mannamun
forskrift fyriskipan
forskrivning skuldbindandi/skyldubindandi skjal
forskyldt, f. bøde skyldugur, skyldug sekt
forslag uppskot
forsorg umsorgan, ansing
forstrand fjøra
forstrandsret fjørurættur
forstyrrelse af offentlig ro og orden almennar ónáðir
        at órógva lóg og landskil
forstyrrende órógvandi
forstærkning peningahjálp; forskot, eitt nú arvaforskot
forståelse at skilja, tulka
forsvarer rættarverji, málsverji
forsvarlig ráðiligur
forsæt, med f. ætlan, tilætlan, við tilætlan, tilætlað, ætlað
forsætlig indgriben uppílegging av fyrisettum ráði
forsætligt við vilja, av fyrisettum ráði
forsætskravet ætlanarkravið verður tulkað út frá styrkini í tí brotsvilja, sum brotsmaðurin tykist hava havt og út frá brotsverkinum sum slíkum. Ikki krevst at hann frá byrjan skal hava havt klárt í hyggju at fremja brotsverkið so sum gjørdist ella fasta ætlan til tess, tá hann kortini átti at vita, at gerð hansara allra helst fór at fáa ta revsiverdu avleiðingina (orsaka-brotsverk) - ell hann átti at vita, at gerð hansara í sjálvari sær var brotslig; sí eisini: rættarligt atburðarbrotsverk

forsætstidspunkt tilætlanarmund
forsøg ??? brotsroynd, brotsverkaroynd, roynd
forsøg på ... roynd at ...
forsøg, fuldendt fullfíggjað roynd
forsøg, tilbagetræden fra at gevast við brotsroynd, at aftra seg við
forsøg, tjenlig nýt brotsroynd
forsøg, ufuldtendt ófullfíggjað brotsroynd
forsøg, utjenlig ónýt brotsroynd
forsøgshandlinger brotsroyndaratgerðir, brotsroyndir
forsøgsstraffen brotsroyndarrevsingin
forsøgsviljen brotsroyndarviljin
forsørge uppihalda
forsørgelsespligt uppihaldsskyld
fortabelig missandi
fortabelse af arveret arvarættarmissur
fortabelse af ret til stilling eller erhverv rættindamissur til støðu ella starv
fortolkning tulking, útlegging
fortolkningsprincipper tulkingargrundreglur
fortolkningsteori tulkingarástøði
fortov fráleiði (óbýtt frá marknaskali)
fortrolige forhandlinger tingingar í trúnaði
fortrydelsesret aftranarrættur
fortsat forbrydelse áframhaldandi brotsgerð
forudsætning fyritreyt
forum dómstólur; varnating
forum contractus sáttmálavarnarting
forum delicti brotsstaðarvarnating
forum deprehensionis handtøkuvarnarting
forum domicilia heimstaðarvarnating
formum rei sitæ fastognarvarnarting
forundersøgelsesbegæring forkanningaráheitan
forurette órætta, misbjóða
forurettede órættaði
forurettet verið fyri órætti, misboði,vanbýt
forvaltning fyrisiting
forvaltningsakt fyrisitingaratgerð
forvaltningsret fyristingarrættur
forvandlingsstraf umskiftisrevsing, ígildisrevsing
forvanskning reingjan, at reingja
forvare varðveita, goyma at
forvaring (af gods)=depositum varðveitsla
forvaring (af personer) trygdarvarðhald
forventet arv arvur í vón, væntandi arvur, arvur í væntu
forældede rettigheder burturoldað rættindi
forældelse fyrning
forældelsesfristens afbrydelse at slíta fyrningarfreistina, fyrningarslit
forældelsesloven fyrningarlógin
forældrelinie foreldraættleggur
forældremyndighed foreldramyndugleiki
forårsagelsesdelikter atvoldarbrotsverk
fosterfordrivelse sí svangerskabsafbrydelse
fotokopi avprent
frafald af kald og varsel ganga frá kalli og varningi, ákall og varningur krevst ikki
fragtaftale flutningsavtala
fragåelsesbo frágongubúgv
frakendt frádømt
fraskilt hjúnaskildur
fredskrænkelse ónáðir
fredspligt friðarskylda
frembringelse framleiðsla (í óloyvi og av annars tilfari)
fremgangsmåde mannagongd
fremgår af sagen
fremkaldt ved svig gjørt við sviki
fremleje framleiga
fremlyse lýsa fram (eitt nú funnið fæ)
fremlån framlán
fremmed ret fremmandarættur, annaralandarættur
frempantsætning framveðseting
fremrykket forbrydelsesmoment brotsverk við framfluttari fullgerð
fremstilling, politi framførsla, løgreglu
fri bevisførelse frípróvmeting, óbundin próvdøming
fri proces fríur rættargangur, frí málførsla
friaktier ókeypis partabrøv
friareal fríøki
friarv óbundin arvur
frifindelse fríkenning, frídøming
frifindelse for tiden frífinning sumer, umstund
frigørelse loysn
frihedsberøvelse frælsis(frí)tøka
frihedsberøvelse, administrativ frælsisfrátøka fyrisitingarlig
frihedshævd fríanarhevd
frihedsstraf frælsisrevsing
frigørelsestid fríingartíð, loysnartíð
frigørende virkning, betaling mod gjalding við fríandi/loysandi virknaði
friholdeseserklæring fríhaldingarváttan
frikendelse frídøming/fríkenning
fristafbrydelse frestarslit
fristdagen frestardagurin
fristdokument frestarskjal
frit (franco) ókeypis (hjá keypara, seljarin ber flutningskostnað og trygging)
frit tilbagekaldelig fræls afturtøka, frælst at taka aftur
frivillig akkord sjálvboðin skuldsemja
frivilligt forlig sjálvboðin sátt
friværdi frívirði
fructus percipiendi tann frukt, sum ogn vanliga gevur av sær
frugter tað, sum tú frt íúrtøku av ognunum og ognarlutunum hjá tær og su vanliga verður skilt frá - sí eisini: borgaraligar fruktir
frysegoder umloysur
fuld og endelig afgørelse, til sum fulla og fyrilokandi avgerð
fuldbyrde = eksekvere fullgera
fuldbyrdelse = eksekution fullgerð, at fullgera
fuldbyrdelsesdom fullgerðardómur
fuldbyrdelsesfrist fullgerðarfreist
fuldbyrdelsesmoment fullgerðarmund
fuldbyrdet fullgjørt
fuldbyrdet forbrydelse lokið brotsverk, framd brotsgerð
fuldmagt med/uden særlig fulltrú við/uttan sertilveru
   tilværelse
fuldmagtsgiver fulltrúarveitandi
fuldmægtig fulltrúi
fuldstændig ejendomsret fullur ognarrættur
fuldstændig lovanalogi fult lógjavndømi
fundament undirstøði, grundarlag
fungibelt samfingið, samlíkt
funktionær starvsfólk
furiosus óður
fusion samløga, samanrenning, samlegging
fusionere samanleggja, samanrenna
fyldestgørelse fulni, fulnaður
fyldest, søge søkja fulna/fulnað
fyre seta frá
fyret rendur, frásettur
fysisk blokade
fysisk person likamligur persónur
fælles testamente felagstestamenti
fælles havari= alm. havari felagssjóskaði
fællesbo sambúgv
fællesboopgørelse sambúaruppgerð
fælleseje felagsogn, felagsbúgv
fælleshegn felags garður ella stik (sum stendur javnbjóðis á bøstykki tínum og grannans. Sama var við marknagrøv, sum loyvdist "tvørfót og langfót" á breidd, javnt av hvørjum stykki
fængsel fongsul
fængsle fongsla
fængsling, udstå sita í fongsli, standa fongsulsrevsing
fængselsstraf, udstå sita í fongsli, standa fongsulsrevsing
fængselssurrogat fongsulsígildi
fødselsanmeldelse barnsburðarváttan
føje, med av góðum grundum
følgagtig, være veita lið (sagt tá ið fútamálskravi í ástaðarfútamálum biður fútarættin veita sær lið - koma við á staðin)
ført pen, påholden pen umhildin pennur, við førdari hond

G

gangbart gilt (serliga brúkt um gjaldoyri)
gangklæder ígonguklæði
garantere ábyrgjast
garanti ábyrgd
garantibetaling minstaløn
garantikapital ábyrgdarpeningur, trygdarfæfeingi
garantiprovision ábyrgdarsamsýning
gebyr ágáva
gemytternes uoverensstemmelse sinnalagsósemja, lyndismunur
gendrivelse avsannan, afturrakstur
genera non pereunt slagið týnist ikki
general aðal-, al-, hóp-, fjøl-, sam-, heildar-, felags-
generalforbrydelse brotsgerð fleiri at skaða
generalforsamling aðalfundur
gemeralforsikring heildartrygging
generalfuldmagt aðalfulltrú
generalklausul heildartreyt
generalkvittering heildarkvittan, fulnaðarkvittan
generalpant heildarveð
generalprævention almenn fyribyrging
generalstabskort herleiðslukort, hernaðarkort
generelt alment, algongd, algilt
generisk bestemt av slagnum, av samfingnum
genforsikring endurtrygging
gengældelse afturmunan, afturløning, í hevnisøk
gengældelsesteori afturmuningarástøði
genindsættelse innafturseting (í fogsul ella annan stovn)
genkaldeligt testamente afturtøkt arvleiðingarbræv
genkøbsret afturkeypingarrættur
genkøbsværdi afturkeypingarvirði(goldið tryggingargjald)
gennemgangskonossement framhaldsflutningsváttan
gennemsnit miðalmál
gennemsnitlig í miðal, miðal-
genocide tjóðartýning
genoprette fáa aftur á beint
genoptagelse endurupptøka
genpart makaskjal,endurrit, avrit, avprent
genpartspapir tinglýsingaravrit
gensidig bebyrdende kontrakt sínámillum byrjandi sáttmáli
gensidig forsikring sínámillumtrygging
gensidig fradragsret sínámillum frádrátttarreglur
gensidig hæveadgang slithøvi hjá báðum sáttmálapørtum
gensidig påtaleret sínámillum átalurættur
gensidig signatur viðgongd sínámillumfulltrú
gensidige testamenter sínámillum arvleiðingarbræv/testamenti
gensidigt sínámillum, gagnkvæmt
genstand lutur, evni
genstand for vera fyri
gentagelsesstraf endurtøkurevsing
gentagelsesvirkning endurtøkuvirkan
genuskøb samkynskeyp,samaslagskeyp
gerningsindhold brotsgerð, brotsgerðarevni
gerningsmand brotsgerðarmaður, brotsmaður
gerningssted brotsgerðarstaður, brotsstaður
gerningstidspunkt brotsgerðarmund, brotsmund
gerningstidsrum brotsgerðarbil, brotstíðarbil
gidsel gísli
god tro góðvari, góðvarni, góðtrúnaður,
god tro, godtroende góðvarin, góðtrúgvin
godkendelse góðkenning, viðurkenning, staðfesting
gods ogn, fæ
godsværneting ognarvarnarting
godtgøre sanna, prógva
godtgørelse samsýning
godtroserhvervelse fáningur hins góðvarna
goodwill góðvild
grain capacity leysafarmsrúmmát á skipi
gravfreden, krænkelse af at bróta gravarfriðin
grosshaveri felagssjóskaði
grov uagtsomhed grovt óansni, mikið ósketni, óskoytni, gáloysi, misgá
grovhed grovleiki
grundbyrder grundbyrður
grundlag grundarlag
grundliste tilnevningarlisti (nevninga)
grundlóg grundlóg
grundlovsforhør grundlógar(yvir)hoyring
grundprincip meginsjónarmið
grundsætning grundregla
gyldighed gildi
gyldighedsvirkning gildisvirkna'ur
gyldigt gilt (gildur, gild)
gælde galda (geldur, galt)
gældende gilt, galdandi
gældende ret galdandi rættur
gælder for fevnir um, geldur um
gældsansvar skyldábyrgd
gældsbrev skuldabræv
gældsfragåelse skuldnoktan, skuldfrágonga
gældfragåelsesbo skuldnoktanar-, skuldfrágongubúgv
gældsovertagelse skuldyvirtøka
gældsposter skuldbókingar
gældssanering skuldarumskipan, -ábot
gældstiftelse til skade for kreditorer skuldstovnan kravárara at skaða
gældsvedgåelse skuldjáttan, skuldviðtøka
gældsvedgåelsesbo skuldjáttanarbúgv, skuldviðtøkubúgv
gældende, gøre føra fram

H

habeas corpus akt enska lógreglan frá 1679, at hvør tann sum tikin er á hondum, skal verða førdur fyri dómstól, áðrenn 24 tímar eru frálidnir, sí: grundlógarhoyring
habil gegnigur, luttøkuførur
habilitet gegni, luttøkuføri
habilitetsmangel gegnisbági
habilitetsmangel, almindelig almennur gegnisbági
habilitetsmangel, speciel serstakur gegnisbági
hammerslag hamarsslag (á uppboðssølu)
hand muss hand wahren hond ið hevur!
handelsagentur umboðssøla
handelsbrug el.anden sædvane handils- og onnur siðvenja
handelskommission handilsumboðsssøla
handelskøb handilsmannakeypsla
handelsregister handilsskrá
handelsrejsende ferðaseljari, farsøla, sølumaður
handeilsrente handilsrenta
handleevne virkisføri, gerðføri
handling efter befaling virkni eftir fyriskipan
handlingens art gerðin sum slík
handlingsdom verkadómur
handlingstid geratíð
... handlinger í verki
harter akt amk. lógin frá 1893, sum vil ógilda "negligens clausus"
hasardkontrakt hættusáttmáli
hasardspil kappaspæl, hættuspæl, vedding
hausse brá gagnvirðisbroytinguppeftir, virðisvøkstur
havari sjóskaði
havari grosse felagssjóskaði
havstok=forstand sjóvarmáli t.e. fráleikin millum hægstu fjóð og størstu fjøru
hegn marknaskjal; hegn
hegnsyn garðskoðan, garðasýn
hegnsynsmand garð-, hegnskoðari
helbredelsesanstalt heilsubótarstovnur
hemmelige forbrydelser duld brotsverk
henlægge sagen leggja burtur málið
hensigt vild, hyggja, fyrilit
hensigt, have til hava í hyggju
hensigtsdokument hyggjuskjal, tilætlanarskjal, sí harafturímóti: tilvildarskjal (lejlighedsdokument)
hensigtserklæring sí: letter of intent ella patronatserkl„ring
henstand skái
henstandslån gjaldfrestarlán
hensyn til, med við atliti (at), viðvíkjandi
henteskyld heimtiskuld
henvisning tilvísing
hereditas arvur
herlighed lunnindi
hermeneutik tulkingarlæra
herreløst gods harraleyst fæ, falir lutir
herskende ejendom ráðandi ognin, ognin sum ognarríkur eigur
herunder eitt nú
hiarces... standandi arvur
hittegods funnið fæ
hittegodsdelikt finningarlógbrot
hittegodsprotokol skrá yvir funnið fæ
hjemgivelse at sleppa heiman tiknum ómyndingum heim aftur, heimafturlát
hjemle heimila
hjemmel heimild
hjemmelsmand heimildarmaður
hjemmelspligt heimilingarskylda
hjemting heimating
hjemvisning afturvísing til
homoseksuelle forhold samkyndarlag
holdingsselskab haldfelagsskapur
holografisk testamente neyðarvleiðingarbræv (sí: testamentum holographum ...
honoram
honorat
hor = ægteskabsbrud hordómur, hjúnalagsbrot
hovedaftale meginavtala
hovedintervention millumgonga
hovedregel, som h. høvuðsregla, aloftast, aðalregla
hovedstol høvuðsstólur
hurtig retsforfølgning skjót rættarsókn
husbondeansvar húsbóndaábyrgd
husfred, krænkelse af at bróta húsfriðin
huslejenævn leigunevnd
hustrubidrag hjúnapeningur
hverving liðsavning
hypotek fastognarveð
hypotekbankbank/-forening lánibankafelag móti veð í fastari ogn
hypotetisk forsæt s: dolus eventualis
hæfte hefti
hæftelse bundinskapur, veð í fastognum
hæftelsesrubrik loftingarteigur í tingbók við yvirliti yvir veðrættindi, fíggjarnám og lóghald
hæleri folabrotsverk
hændelig skade tilvildarligur skaði, casus og hvørki dolus ella culpa (sí hesi 3 frøðiorð)
hændeligt tilvild
hævd hevd
hævdsafbrydelse hevdarslit
hævdstid hevdarskeið
hæve kontrakten slíta sáttmálan, ganga frá sáttmálanum
hæve købet slíta keypið, ganga frá keypsluni
hæve sagen taka málið aftur,leggja málið niður
hæveadgang slíingarhøvi, slithøvi
høje ret høgi/háttvirdi rættur
højforræderi hásvikagerð
højhedsret yvirvaldsrættur
højesteret, territorial yvirvaldsrættur á egnum umvildi og málsræði ríkismyndugleika
højesteret, personal yvirvaldsrættur uttanlands viðv. egnum borgarum
høre senda til ummælis, leita ummæli
høring ummælisleitan myndugleika
høring, fakulativ ummælisleitan, ikki kravd
høring, obligatorisk ummælisleitan, skyldubundin
høring, imperativ ummælisleitan skuldibundin og ummæli bindandi fyri myndugleikarnar
håndhæve handhevja, halda uppi
håndpant innan handa veð, handveð, skuldarin missir ræði á tí veðsetta leysafæ
håndran opin stuldur, eitt nú tá ið ognarlutur verður av hondum

I

i god tro góðvarin
i ond tro illvarin
iagttage ansa, varnast
id quod inter est tað, sum liggur ímillum. Tá ið endurgjaldsupphæddin fyri mistan ella skaddan ognarlut verður roknað, verður allur missur íroknaður eftir umstøðunum, eisini kensluviðri og annar persónligur missur. Sí harafturímóti: vera rei estimatio

identitetsvidne samleikavitni
i.e. (id est) t.e. tað er
ignorantia legis semper es nocet tað batar ikki ákærda at siga seg ókunnugan við lógina
ihændehaverpapir handhavaskjal, handhavapappír
ikke-erlæggelse mishaldið, at rinda ikki rættstundis
ikke-korrelatdelikt sí: korrelatdelikt
ikke-vedgåelsesbo frágongudeyðsbúgv
ikrafttrædelse gildiskoma
ikrafttrædelsesbestemmelse gildiskomuregla
ikrafttrædelsesdato gildiskomudagur
ikrafttrædelsestidspunkt gildiskomubil
illationsteorien læran um, at stuldur er ikki fullgjørdur fyrr enn tjóvurin hevur fingið hitt stolna til høldar (burturbeiningarástøðið)
illegalt ólógligt
illikviditet ógjaldføri
illoyal ódygggur, óhollur
illoyal konkurrance óruddilig marknaðarføring fyri vinnings sakir. ¦rættulig kapping
illoyalitet ódyggleiki
imaginær forbrydelse ímyndað brotsgerð
imbecil hálvbýttur
immanens ívera, ílega
immanent íbúgvandi, íverandi, ískapað
immaterialitet óevni, óevnileiki
immateriel skade óevnisligur skaði
immateriel virksomhed andaligt virksemi, ólikamligt virksemi
immobilia fastar ognir
immun óárínandi, óviðnæmur
immunitet óárini, óviðnemi, óviðkvæmi
impedimenta tarn, bági, forðan
impedimenta matrimonii hjúnalagsforðan
impensæ kostnaður
imperativ boðorð
imperativt mandan treytaður tingsessur (treyt veljara bindandi tingmann)
impossibilium nulla est obligata til tess ómøguliga er eingin skylda
impotens kynsligt máttloysi, kynsmáttloysi
imprimatur loyvi at prenta
imputabilitet sakbæri
in absentia burturstaddur
in abstractu sum vant er at vera, ótilskilað serføri (sí harafturímóti: in concreta
in blanco opið, ófylt oyðiblað, eitt nú blankaábekjaður kekkur
in bulk leysafarmur
incasu í hesum føri
in concreto í hesum serliga føri
in dubio pro reo (veruligur) ovo slaæ vera ákærda til fyrimunar, t.e. próvbyrðin liggur á ákærandi í revsimáli
in effigie sum mynd (avrætting í myndalíki)
in extenso í heild, í longdini
in favorem tertii triðja manni til fyrimunar
in fidem til sannanar
in fine at endanum, í seinastuni
in flagrani á bóli
in fraudem creditorum ognarum til skaða
in fraudem legis uttan um lógina
in loco ástøðar-
in rem versio tann, sum bjargar ognarluti frá týning, hevur fyrstarætt til fulnað fyri útreiðslur fram um øll onnur krøv
in solidum = solidarisk samábyrgd, ein fyri allar, allir fyri ein
in stirpes et lineas, i.s.e.l. eftir ætt og ættleggi (sí harafturímóti: in capita)
in terminis orðaraðið
inadækvans ósambæri
inadækvat ósambæriligt
incasso innheinting
incest blóðskemd
incidenspunkt hjáumstøða
incidenter av hendingi, tilfallandi umstøða
ind- og udsættelsesforretninger í-og úrhendi-tøku-mál. Bein fútarættargerð eitt nú fyri eigara mótvegis leigara ella verja viðv. ómyndingi
indanke dómsskjóta
indankede dómsskotsstevndi
indankeren dómsskotsstevnandi
indbringe for leggja fyri
indbrud innbrot
indbyrdes sínámillum
inddragelse frátøka, upptøka
inddrivelse innheinting
indfødsret heimarættur
indehaver handhavi, ánari
indemnitet skaðaloysi; ábyrgdarfrátøka
indemintetserklæring sí: letter of indemnity
indenretligt innanrættar
indekspantebrev dýrtíðar/prístalsviðgjørt veðskuldarbræv
indestå for borga fyri, ganga í ábyrgd fyri
indexlån prístalsbundið lán
indfrielse loysing, innloysing, gjalding
indgreb atgerð, uppíløga, ítak, inntriv
indgæld búogn
indgåelse at ganga í..., ígonga
indhold evni, innihald
indholdsmangel vantar á til innihalds, evnisligt brek
indicier ábendingar, líkindi
indiciebevis umvegis prógv, óbeinleiðis próvførsla
indispositive sager óræðismál
indikation ábending
individualforfølgning rættarsókn (t.d. við fíggjarnám)
individualisere skila sundur, skila frá
individualsucession einmanservd
individuelt bestemte genstande staklutir
individuelt bestemte ydelser stakveitingar, ávísar veitingar
indkaldt boðaður, kallaður
indklagede dómsklagaði
indkærede kærdi
indlade sagen lata málið til dóms
  ... og hermed skal jeg indlade sagen = og við hesum verður málið latið til dóms
indlevere lata inn
indløsningspapir atgonguseðil (sum ikki er umfaraskjal, men krevst við móttøku ella inngongu, eitt nú farseðlar
indrejst komin
indretning skipan
indsigelse (svag, stærk) attala; mótmæli (linligt, harðligt)
indsigelse, gøre tala at
indsigelser mótmælisrættur
indskrænkede fortolkning avmarkandi tulking
indskrænkning skerjing
indstævnte stevndi
indsætte i besiddelsen af fáa (mær) hond á, greiða (mær) til handa
ind- og udsættelsesforretning í- og úrhenditøkumál (bein fútarættargerð, eitt nú fyri eigara mótvegis leigara ella verja viðv. ómyndingi
indskudskapial, ansvarlig ábyrgsluinnskot
indtræde byrja, b...., ganga í
indtrædelse ígonga
infamina juris rættindamissur eftir lógini, sum stendst av revsidómoi fyri grovt brotsverk
infamina facti mannminkan
inhabil ógegnigur, ikki luttøkuførur
inhabilitet ógegni, uttan luttøkuføri
initiativ tilboð, framtak
initiativ, eget sjálvboðin, av sjálvsheintingum
initiativ, på hans av hansara ávum
initiativ, manglende ov lítið/einki tilboð
inkamination tingfesting
inkasso innheinting
inkompetence
inkorporere innlima
inkurie vansketni (serliga um gáloysismistak í lógarreglu)
inkvisitionsmaksimen meginreglan um, at dómarin stílar fyri rættargangstilfarinum
inkvisitionsproces meginreglan um, at dómarin stílar fyri próvtilfari og ákæru
inkvisitoriske spørgsmål, generelt = generelt inkvisitoriske
insemination ísáðing
insolvens gjaldtrot
insolvent ógjaldførur, ikki bótaførur
instans, 1. dómsstig/rættarstig, 1.
institut stovnan
institution stovnur, verk
institutiones = corpus juris civilis romarætturin, sum Justian keisarilæt føra í bøkur
instrumenta sceleris amboðið, sum brotsverkið er framt við
insubordination ólýdni, agaloysi undirmans
insufficient fíggjarbrestur
integration samstarv vinnuvirkja, áður sjálvstøðug, sí eisini: fusion
integritetskrænkelse álop á fólk og fæ, lutir og lunnindi
intellektuelt falsk dokument evnisliga skeivt, men formliga beint skjal
intelligensdefekt vitevnisbrek
inter absentes millum frástadda
inter præsentes millum hjástaddar
inter vivos meðan á lívi, sí harafturímóti: mortis causa
interationsstraf = gentagelsesstraf endurtøkurevsing

interpol millumtjóða løgreglurannsóknarstovnur
interprovinsiel ret landslutalógrættur (ætlaður at loysa løgtrætur millum ríkisluta)
        lógskipan landsparta millum
intercessum at taka skyldur upp á seg fyri annan ella saman við øðrum
interesse áhugamál
interesse i áhuga av
interessent íognari
interessentskab íognarfelag
interimsbevis fyribilsprógv, bráðfeingisprógv
intermitterende í brotum
international millumtjóða
international privatret millumtjóða/-landa einstaklingarættur
internaltionale stræder millumlands siglingarstræti út í opið hav ella annars lands sjóøki
interpellationsret rættur tingmanna til at krevja almenn viðurskifti á dagsskrá og landsins stjórn eftir frágreiðing
interstabel ikki førur at gera testamenti; ikki førur at vera vitni
interstabel arv arvur eftir lógini
interstabel ejendom ogn, sum tú sleppur ikki at skriva ognarbræv um
insterstatus uttan testamenti
intoksikation eitran
investeringsfond íløgugrunnur
intertemporal ret millumtíða rættur
intervention millumgonga, uppílegging
ipso jure eftir sjálvari lógini
irettesætte hava at
irregulært depositum varðveitsla
irrelevante momenter týdningarleysir lutir
is fecit, cui prodest
isolation, fængslet i fongslaður einsæris, avbyrgdur í fongsli fyri øll (um dómir, sum hava virknað ikki bara fyri málsins patar, eitt nú hjúnaskilnaðardómar)
isoleret fráskilað, einsæris
isoleret bevisførelse = anticipieret bevisførelse sí: próvførsla í forhond

iværksættelseshandling seta í verk
iøvrigt í aðrar mátar, aðramáta

J

joint venture samvinna ella felags tiltak hjá fleiri vinnuligum virkjum
judex dómari
judicatshypotek = retsopant rættarveð, sí har

judiciel rættarligur, fyri rættinum
judicielle forholdsregler rættaratgerðir
judicium rættarligt ætl og meting
jura in re aliena = begrænsende (tinglige) rettigheder avmarkað rættindi
jura qualsita = velerhvervede rettigheder vælfingin rættindi

jura noscit curia lógina kennir dómarin (merkir at ikki er tørvur á próvførslu um rættarreglur
juramentum eiður
juriadictio voluntaria sjálvboðiðrættarvirksemi hins alenna eitt nú í hjúnartinglýsingar- og notarmálum

juridisk bistand løgfrøðiligur stuðul
juridisk disciplin løgfrøðilig lærugrein
juridisk fagdommer lógkønur/serkønur dómari
juridisk kandidateksamen løgfrøðiligt embætisprógv
juridisk natur frá løgfrøðiligum sjónarmiði
juridisk person løgfrøðiligur persónur
jurisdiktion lógsøgn
jurisdiktionsregler = intern. procesret lógsagnarreglur, sí millumtjóða lógsagnarreglur
jurisprudens = retsvidenskab løgfrøði
jury nevningating
jus rættur
jus accrescendi = tilvælstret ávøkstursrættur
jus ad rem (jus in re = tinglige rettigheder) lutbundin rættindi
jus civile, civilret = borgerlig ret borgaraligur rættur. Sí eisini: tvingsilsrættur, tilmælisrættur, almennur rættur, revsirættur
jus gentium tjóðarættur, altjóðarættur, millumtjóðarættur, fólkarættur
jus separationis = beneficius separationis rættur kravánara til
         at krevja frágongudeyðsbúgv viðgjørt sum trotabúgv, frábýtisrættur
jus soli = territorialprincippet staðargrundreglan. Eftir hesi
         grundreglu veldst viðv. ríkisborgararætti um hvørt ein er føddur í landinum og í revsimálum hvørt lógbrotið er framt í landinum. Sí: ættargrundregla
jus tollende (sine læsione) rættur til at taka tað burtur sum í loyvi er bygt ella sett á annars ogn, tó soleiðis, at ognin skal vera í sama standi eftir bururtøkuna sum frammanundan
justa causa = retsgrundlag rættarrundarlag, sum tú mást hava, áðrenn tú fært kravt lógbann
justa nuptial satt hjúnalag
justifikationssag staðfestingarmál (eftirlóghald ella lógbann)
justitskrænkelse løgmálaskemming
justitsmord avrætting óseka. Viðhvørt nýtt um sakleys dømd eisini
justitsvildfarelse løgmálsvilla
justus possessor handhavi av røttum
justus titulus ósvikið ognarskjal
jævnfør, jfr. samanber, sbr.

K

kald og varsel ákall og varningur
kammeradvokat kamarsløgfrøðingur
kancellistil embætisstílur, knortulutur málstílur
kapital høvuðsstólur, fæfeingi, ogn
kapitalforsikring fæfeingistrygging
kapitalindskud fæfeingisíløga
kapitiøst spørgsmål hugtøling. Slíkar hugleiðandi
        spurningar, sum seta at spurdi longu hevur ájáttað tað, sum nú verður spurt, tó at tað ikki er so, eru ... sum hugtølandi
kaplak %-partur av ársvinningi skipsins, sum hjá summum skiparum er partur av lønini
kapre taka ólógliga ella hertaka skip ella flogfar
kapring ólóglig skips- ella flogfarstøka, skips-, flogfarshertøka
karakteristik eyðkenni
karensdag
karenstid bíðingartíð til lívstrygging ella dagpeningaskipan tekur við
kartel semja millum virkja til tess at minka um kapping í vinnuni
kartel 1) semja millum vinnuvirki um onga kapping ella minni kapping sínámillum, sbr. trust

        viðmerking fyri trygdar sakir, t.d. í sáttmála til tess at sleppa undan ógreiði og óvissu
kaskoforsikring skrokktrygging
kassation úrgildiseting, ónýting, afturreking (merkir at hægri rætttur ógildir dómsúrslit hjá lægri rætti, tí tað er ikki eftir lógini)
kassekredit kassaborg
kassemangel kassatrot
kastration gelding
kausalitet orsakasamband; sí eisini avgerandi fyritreyt og sambæri
kausalitetsreglen orsakareglan. ¥ summum
        tryggingarmálum er spurningurin um orsakasamband millum ívantandi ella óbeinu frágreiðing tryggingartakarans, tá ið trygging var teknað, og skaðatilburðin. - Sjóvá - og aðrar flutningstryggingar - leggja, tá ið til gjaldingar kemur, dent á, um hin skeiva fyritreyt hevur verið orsøk til, ella í hvønn mun hon hevur verið atvold til, at skaðatilburðurin gjørdist. Aðrar tryggingar nýta lutfalsregluna, sí hana

kaution borgan
kautionsbevis borgsanarváttan
kautionsforsikringsbidrag borgsmannatryggingargjald
kendeligt vituligt, væl hugsandi.Tað hevur ikki ongan týdning í avtalu- og sáttmálaspurningum, hvørt annar parturin visti ella átti at hugsa sær til, hvat hin legði dent á
kendingsbogstaver kunningarbókstavir skipa (bákub.)
kendelse úrskurður
kendskab til sagen kunnleiki um málið, skil á málinum
kendsgerning sannroynd
kildeskat kelduskattur
klage klaga
klageren klagandi
klageret, den særlige hin serligi klagurætturin
klarering havnaavgreiðsla hjá skipum
klassifikationsselskaber klassingarfeløg, klassar (hesi feløg eru sjálvsognarstovnar í summum londum og er endamál teirra at góðkenna og hava eftirlit - frá gamlari tíð mest við skipum, sama um tey standa í gerð ella eru í rakstri. Okkara mest brúktu klassar eru: Norsk Veritas, Lloyds í London, Bureau Veritas í París
klient viðskiftafólk
klientkonto viðskiftakonto málaførslumanna
klausul sertreyt, fyrivarni, tilskilan, avmarkandi viðmerking í annars bindandi skjølum
klokkeslet tíð á degi
kodeks lógbók
kodificere at samskipa lógir og rættarreglur
kodifikation slík samskipan
kognatar ætt frá somu, men ikki allan vegin í kalllegg, sí harafturímóti: agnatar
kollega lagsbróðir
kollegiale regler lagsbrøðrareglur
kollegiale retter samdómararættir
kollegialsystem samræðisskipan, sum t.d. Føroya landsstýri; sí harafturímóti ráðharraskipan
kollektiv forsikring fjøltrygging. Hetta er samtrygging undir einum, sum verður í gildi trygginarskeiðið út, um enn tey einstøku tryggingarevnini skifta
kollektiv fuldmagt fulltrú hjá fleiri, so at tey fáa ikki bundið fulltrúagevan uttan øll saman
kollektiv kriminalitet brotsligur felagsskapur, felagsskapur brotsmanna
kollektiv prokura álitisfulltrú hjá fleiri, so at tey fáa einki gjørt uttan saman
kollektiv signatur felags undirskrift, tá ið fleiri saman skulu skriva undir fyri haldils- ella annað vinnuvirki
kollektive aftaler avtalur, tá ið fleiri eru minst í øðrum partinum, t.d. vinnuveitandi vinnufeløg
kollektive enheder samtøkur
kollektive overenskomster sáttmálar felaga
kollision samanstoytur
kollision mellem love ósamsvar millum lóga
kollisionsnorm rættarreglur um, hvør av fleiri rættarreglum, sum svara ikki saman, skal galda
kollusion samspæl hjá skuldsettum sínámillum ella við vitni, um hvussu frágreitt skal verða í revsimáli
...... arrest varðhald fyri tálm... andvirkan, tá ið skuldsetti vil fjala slóðina eftir brotsverkið, beina burtur próvlutir, ella hann vil ávirka onnur og á tann hátt spilla fyri revsimálinum
kombinere sameina
kombinationsdom
kommanditist óábyrgur íognari
kommanditselskab samløgufelag, har summir íognarar eru persónliga bundnir við øllum, teir eiga, fyri felagsins skuldir, ein fyri allar og allir fyri ein, aðrir bert við tí, teir hava sett í felagið
kommanditaktieselskab samløgupartafelag, t.d. samløgufelag, har eingin luttakari uttan tað luttakandi partafelagið er bundið av samløgufelagsins skuldir við øðrum enn tí, hvør hevur sett í samløgufelagið. Tað luttakandi partafelagið er harafturímóti heft av øllum skuldum samløgufelagsins við øllum sínum partapeningi
kommet frem framkomið (um framboð, góðtøku ella synjan)
kommet til kundskab kunnugt (um framboð, góðtøku ella synjan)
kommission nevnd; umboðssøla
kommissionær søluumboðari (selur fyri umboðsgevarans rokning)
kommisivdelikt óeginligt óvirknisbrotsverk ella undanlátsbrotsverk. Hetta er tá ið brotsverkið er soleiðis háttað, at tað fæst framt við virkni og/ella óvirkni, undanláti
kommittent sølveðarættaruumboðsgevari
kompensation mótrokning, sí: til modregning
kompetence málsræði, málsføri
komplementar ábyrgur íognari
komplot samansvørjing
kompulsiv tvang noyðing, noyðsla (hóttanartvingsul)
komputabel samanleggjandi og mótroknandi (krøv sama slag, eitt nú peningingakrøv)
koncentrationsmaksime = eventualmaksime miðsavningarregla
koncerner felagakimbil (ofta at eitt felagið eigur meirilutan í einum ella fleiri øðrum, sí móður- og dótturfeløg)
koncession loyvi, kanska einkarloyvi, helst frá tí almenna til einstaklingar at reka vinnuligt virki
koncessioneret selskab loyvishavandi felag
koncipistreglen tulkingarreglan tann, at tá ið sáttmáli ella avtala millum parta skal verða tulkað, eigur tulkingin at vera tí til fyrimunar, sum ikki hevur sett avtaluna saman
kondemnabelt ónyttuligt, ikki havandi, ov illa farið, ikki loysir seg at gera aftur
kondemnation kolldøming (hetta gerst eftir skaðatilburð, tá ið akfar, skip ella aðrar leysar ognir eru so illa farnar, at virði á teimum óafturgjørdum + afturgerðingarkostnaður er meiri enn virði á teimum afturgjørdum. Skrokktryggingin rindar tá tryggingarvirðið móti at ognast vrakið. Virðini verða sett av metingarmonnum ella metingarnevnd. Eftir øðrum sjónarmiðum eisini heimild hjá rætta myndugleika at skipa fyri niðurtøku húsa, um enn íbúgvandi
kondemnere kolldøma
konferer (cfr.) sí ???
konfiskation inndráttur
konfiskere draga inn
konflikt ósemja
konfrontation
konfusion samanrenning, eitt nú tá skuldari og krevjari ella eigari og veðhavari ganga saman í eitt
kongebrev kongsbræv
kongelig resolution kongalig embætisavgerð, konungsloyvi (rættuligar konungsavgerðir, eitt nú kgl. fyriskipanir og t.d. apotekaraloyvi verða útgivin við meðundirskrift embætismanna. Onnur loyvi t.d. ættleiðingarloyvi, geva embætismenn við kgl. heimild)
konklusion (dóms)niðurstøða
konkret faredelikt ítøkt vandabrotsverk
konkubinat búfelagi, leysagifta
konkurrence af straffebud at velja revsigrein, tá ið fleiri slíkar ráma brotsverkið
konkurrencebegrænsninger kappingaravmarkingar
konkurrenceforvridning kappingaravlaging
konkurrenceklausuler kappingartreytir
konkurrerende skadeårsager tá ið fleiri hugsandi orsøkir hvør í sínum lagi velda sama skaða
konkurs húsagangur, fíggjartrot
konkurs, gå fara á húsagang
konkursbo trotabúgv
konkursdekret fútarættaravgerð um húsagang
konkursens indtræden trotabúabyrjan (frá tí at fútarættaravgerðin er gjørd, sí harafturímóti frestardag)
konkursmassen búognin, fæfeingi trotabúins samanlagt
konkursnotering tingbókarviðmerking um at eigari fastognar er á húsagangi
konkursorden kravaflokking í trotabúgvi. Lógskipanin er tann, at fyrr enn krøv sum eru fremri í flokki ella uttanflokka, hava fingið sítt, fær einki krav sum er aftari í flokki nakað. Sí í hesum samb.: krøv av óbýttum, framíhjákrøv, vanlig krøv og afturumsett krøv og eisini veð og sjóveð

konkursordningen trotabúarrøðini, flokkingin
konkursprivilegium framíhjákrøv á trotabúgvi
konkursregulering umskipan, sum kemst av trotabúarviðgerðini, serliga tá ið tað kemur til langtíðaravtalur trotamansins við triðjamann
konkursrekvirent trotabúarbeiðandi
konkursret trotabúarættur
konkurssurrugat trotabúarúrbót ella tiltakstrotaviðgerð er, tá ið kravánarar trotamansins taka til onnur ráð enn húsagang - sí skuldargrið, skuldarsemju og semingsavtøku
konnekse atknýtt ella samanknept verða rættarkrøv kallað, sum eru runnin av sama rættarhøvi. Sínámillum verða slík krøv øðrvísi viðgjørd enn krøv, sum ikki hava sama uppruna. Sí í hesum sambandi kravhóping, málspartasameining og revsisamløga
konnossement flutningsváttan
konnossementansvar flutningsváttanarábyrgd, sí harafturímóti: flutningsábyrgd
konservativ arvepagt varðveitandi arvasáttmáli
konsignant umboðsgevari (hevur ...)
konsignatar umboðsseljari, umboðssølumaður (selur í sínum navni og fyri sína rokning, sí harafturímóti: søluumboðari)
konsignation søluumboð (verður nú nýtt í somu merking sum borgsøluumboð)
konsortium samstarvsskipan millum vinnurekandi, sum tó eru hvør sær - um serverkevni ofta torvunnin hjá einum
konstatere staðfesta
konstaterende dom staðfestingardómur (viðurkenningardómar og fullgerðardómar)
konstitueret fyribilssett/ur
konstitution setan í støðu; stýrislag ríkis
konstitutionel eftir landslóg og stýrislag; ættarílega
konstitutive domme stovnandi dómar, t.e. dómar sum broyta rættarstøðuna, sum er, eitt nú hjúnaskilnaðardómar
konstruktivt totaltab (= constructive total loss)
        mettur heildarskaði. Tann peningahædd,sum sjóvátryggingin skal endurbøta skipseigaranum eftir mettan sjóskaða móti at ognast vrakið, tá ið skip er kolldømt
kontant handsøla, "hond í hond søla"
kontantvurdering fastognarvirði, tá ið veðskuldin ikki er frá
kontekst stílsamband
kontinental sokkel meginlandsgrunnur
kontinuationsudlæg framhaldsfíggjarnám
kontrahent sáttmálapartur
kontanthjælp peningahjálp
kontantlån handlán
kontantpris handsøluprísur
kontantvurdering fastognarmeting - veðskuld óansað
konto kurant = løbende konto rennandi rokning; javnligar uppgerðir, sum vísa ogn og skuld á rokningini
kontokøb rokningarkeyp. Munurin millum rokningarkeypið og vanligt keyp upp á borg er tann, at rokningarkeypið ofta vil vera drúgvari og hvíla á gjøllari avtalu frammanundan, um gjalding, kanska rentu v.m. Lógreglur eru viðvíkjandi báðum keypsluhættum keypara til verndar. ¥ báðum førum fær seljarin tikið ognarfyrivarni

kontraanke mótmálsskot
kontrakaution mótborgan. Mótborganarmaður tekur ábyrgd av tí, sum høvuðsborganarmaðurin hevur verið noyddur at gjalda ella aftursóknarkravi hansara
kontrakautionist mótborganarmaður
kontradiktion mótsøgn, at partur í máli hevur høvi til at gera seg kunnugan við tað sum fram er ført og at taka til máls afturímóti
kontradiktoriske princip mótsagnarmeginreglan. ¥ rættargangi - og nakað tað sama er í fyrisitingini - er reglan tann, at partarnir skulu fáa at kenna tað, sum fram er komið, og sleppa at taka til máls um tað
kontrakt = aftale sáttmáli = avtala
kontraktinteresse sáttmálaendurgjald. Sí: ígildisendurgjald og neisøgið endurgjald
kontraktinteresse, negativ sí ígildisendurgjald og neisøgið sáttmálaendurgjald
kontraktlige forpligtelser sáttmálaskyldur
kontraktsaffattelse sáttmálagerð
kontraktsforhold sáttmálahøvi
kontraktsfrihed sáttmálafrælsi
kontraktsindgåelse sáttmálabinding
kontraktspant sáttmálaveð
kontraktsudfyldning sáttmálafylling
kontramandering chekafturtøka útgevarans
kontrol umsjón, eftiransan
konvention millumlandasáttmáli
konventionalbod ábyrgdarbót. Tá ið sáttmáli verður gjørdur millum eitt nú arbeisgevara og arbeiðstakara, verður stundum lagt við, at skulu t.d. tíðarfrestir ikki verið hildnar, ella annar svíkur kemur í starvið, sum annar sáttmálaparturin hevur peningamiss av og hin ábyrgd av, tá skal hesin endurbøta sáttmálaparti sínum missin so mikið og á tann hátt, sum partarnir frammanundan samdust um

konventionelt sum vant er at vera, siður og venja
konvertere skifta um (sí: convertere)
konvertering umskifti
konverteringslån umskiftslán
konvertionelt umskiftandi
konvertibilitet umskiftandi
konvertible obligationer lánabrøv, sum tað ber til at skifta um við parta- ella lutabrøv
kooperative selskaber samvinnufeløg. Cooperatio merkir samvinna. Hesi feløg eru slíkar samvinnusamtøkur millum manna, sum vilja lætta um hjá teimum, eitt nú tá tað kemur til keypslu
korporation yvirkisfelagsskapur
korrelat delikt ***
korrelatforbrydelser atburðarbrotsverk. Málsliga merkir
        "korrelattión", at tvær fyrikomingar ella fyribrigdi eru samvirkandi. ¥ brotsmálum er tá meint við brotsgerðina sum slíka øðrumegin og úrslit brotsgerðarinnar hinumegin. Tað ber nú til at býta brotsverkið í 3 bólkar. Atburðarbrotsverkið er fullgjørt, longu tá ið brotsgerðin er framd, sama hvat av henni stendst. Hon er í sjálvum sær revsiverd. Dømi um slík brotsverk eru tey rættiligu undanlátsbrotsverkini og brotsverkið rong frágreiðsla fyri rættinum. Dømi um atvoldarbrotsverk eru manndráp og neyðtøka. Brotsverkið er fullgjørt, tá ið fólkið, sum fyri brotsgerðini er, fær bana, ella neyðtøkan verður framd. Triði bólkurin er tey sonevndu rættarligu atvoldarbrotsverkini, eitt nú blygdarskemd og æruspilling. Brotsverkið verður í hesum førum fullgjørt, tá ið sjálv brotsgerðin, atvoldin, er slík, at hon er nóg mikil til at skemma blygdina ella spilla ærna, tí tað er ilt at siga í hvørjum einstøkum føri, um hetta veruliga er hent
kraft, træde i ganga/koma í gildi
kredit borgssøla
kredit, købe på keypa upp á borg, skriva
kreditiv, kreditbrev úttøkuheimild(arbræv)
kreditkonsignation borgssøluumboð, sí: søluumboðan og annars umboðssøla, sølufulltrú og handilsfulltrú
kreditkøbspris borgssøluprísur
kreditkort borgseðil
kreditor kravognari, kravánari
kreditormora kravánaradrag
kreditorudvalg ognaranevnd hjá kravánarum í trotabúgvi, skal ansa umsiting búsitarans; sama er eftir gjaldsteðg ella við semingsavtluviðgerð
kreditorskifte kravánaraskifti. Vanliga er kravánara frítt at flyta krav sítt móti skuldara øðrum til handa, uttan so at semja var frá byrjan um, at hetta skuldi ikki vera gjørt, ella skulduviðurskiftini eru so persólig, at tað fer ikki at bera til. ðrvísi er við skuldaraskifti
kreditrente renta at gjalda undan gjaldkomudegi, sí harafturímóti: dragurenta
kreditsalg borgssøla
krig kríggj, stríð
krigsansiftelse stríðsíbirting
kriminalforsorgen brotsmannaumsorgin, brotsmannaansing
kriminalpolitiet brotsmálaløgreglan
kriminelle genstande brotslutir
kriminalpolitiske hensyn revsipolitisk umhugsni, við revsipol. atliti
kriminalregistret revsimálaskráin, áður kallað rigsregistratur. Nú telduviðgjørd meginskrá yvir revsað og brot teirra
kriminalretten revsirætturin
kriminel lavalder
kriterium skilgreining, skilmerking
kritik ummæli
kronjurist landsstýrisløgfrøðingur
kronvidne (king's evidence) skuldsett vitni, sum til tess at sleppa betur sjálvt, gevur seg til at vitna ímóti sínum meðseku
krydsende tilbud tilboð á kross verður tað kallað, tá ið tvier seljarar samstundis senda hvør øðrum tilboð um tað sama
krydsende udtagelsesret tilluting á kross (tá ið skiftirætturin á skifti millum hjúna letur ávísar ognarlutir falla øðrum hjúnafelagnum í lut, tó at hesin ikki, men hin hevur borið kannuna av somu lutum og vil hava teir at lutast sær á skiftinum
krydset check kekkur, sum á framsíðuni hevur tvær javnfjarar strikur (almenn krossing). Er navn móttakarabankans skrivað millum strikurnar, er tað serkrossing
krydsforhør móthoyring, tráspyrjing
krænke gera seg inn á, skemma, misbjóða
krænkelse ágangur, skemming
krænkelse af tavshedspligt brot á tagnarskyldu
kulance beinasemi, serliga í peningamálum, eitt nú tá ið tryggingarfelag heilt ella lutvíst rindar fyri skaða, tóat felagið ikki man hava rættarskyldu til tess
kuld samsystkin
kuldlysning ættlýsing
kumulation samløga
kumulation, objektiv kravasamløga
kumulation, subjektiv partasamløga, málspartasameining
kundgørelse kunngerð
kunstig financiering gjørd fígging
kunstnerret listafólkarættur, høvundarættur
kuratel umsjón, umsiting, serliga í peningamálum
kurator bústjóri í trotabúgvi
kurstabslån?
kurtage ómaksløn hjá meklarum og, fyri summar avgreiðslur, hjá bankum
kutyme handilsbrúk, handilsvenja
kvaksalver viðfáningslækni
kystbyggelinie byggimark til strandar, t.d. ávísur fráleiki á líkan hátt sum móti alfara vegi, føstum fornminni ella breiðari á
kvalificeret forbrydelse fullfíggjað brotsverk
kvalificeret forsæt brotsroynd, brotsverk í sjálvari ...
        Hetta er, tá ið royndin vendist til fullgjørt brotsverk, um enn annað enn tað, sum byrjanin var til. Dømi: Brotsmaður aftrar seg við at beina fyri tí, hann hevur gjørt seg inn á, men er longu farin so illa við honum, at tað er revsivert sum valdsgerð manni at skaða
kvalificeret forsæt fastur brotsvilji. Ymist er, hvat undir brotsgerðini býr, og revsidómurin kann m.a. verða eftir hesum. Munur er á, um brotsgerðin er umhugsað, fyrireikað, skipað ella fram "í óðum verkum", sí hetta "stakst upp á brotsmannin", tó at tað skerst ikki burtur, at hann tá í løtuni ætlaði tað, hann gjørdi.
kvalificeret livsstraf skemdaravrætting. Eitt nú, tá ið brotsmaður verður lamløstaður, áðrenn hann verður tikin av døgum, ella líkið skamfarið
kvalificeret majoritet serligur meiriluti, t.d. 2/3 av greiddum atkvøðum (kravt í felagslógum)
kvalificeret tilståelse einsvegna ájáttan.
        Tá ið partur í rættarmáli ásannar málsgrundgeving mótpartsins, og samstundis førir slíkt fram, ið skal veikja framførslu hansara, men sum hann kortini sjálvur hevur próvbyrðina fyri. Dømi: Partur I sigur: Tú lænti á sinni 1000 kr. frá mær. Partur II svarar: So er, men tær eru afturgoldnar, ella t.d. tær 500 fekst tú aftur.
kvalifikation eginleiki, førleiki.
        Løgfrøðiliga verður orðið mest nýtt, tá ið einihvørji rættarviðurskifti verða at avmarka ella allýsa frá rættarligum sjónarhorni. Dømi: Er tað, sum hitt longri livandi av hjúnum fær eftir hitt fyrr deyða, at rokna sum arvur ella búlutur?
kvalifikationsakt fyrisitingaratgerð,sum viðurkennir ella frákennir ávísum førleika ella eginleika hjá persóni ella felagsskapi. Dømi: loysn frá borgaraskapi, upptøka í ella striking úr almennari skrá
kvalis hvussuleiðis, av hvørjum slag, sí: qualis
kvantitative import innflutningsbann ella avmarking
kvasifuldmagt óváttað fulltrú, sí t.d. støðufulltrú
kvasiløfter hissinilyfti, atburðarlyfti.
        Soleiðis er tað at kalla, um nakar bindur seg við atburði sínum, eitt nú um hesin sami hevur ognað sær handilsvøru, men hvørki goldið fyri hana ella lovað at gjalda
kvasisáttmáli hissini sáttmáli. Rættarviðurskifti mestsum sáttmálaviðurskifti at rokna, sí: sjálvboðin tænasta, ríkanarkrøv
kvinderet konufólkarættur. Rættarreglur viðv. støðu konufólka og tá serliga javnstøðu
kvittering kvittan
kværulant tingstútur
kære kæra - tá ið úrskurðir og aðrar dómsavgerðir, sum ikki eru dómar, verða kærd til hægri rætt
kæreren kærandi
kæretilladelse kæruloyvi løgmálaráðsins, t.d. tá ið kærufreistin er afturumfarin. Sí eisini: sømdarloyvi og triðjadómsloyvi
køb keyp
køb og salg keypsla
køb på kredit keyp upp á borg, borganarkeyp
købeaftale keypsluavtala
købekontrakt keypslusáttmáli. Millum partanna er treytað skeyti at rokna sum keypslusáttmáli, tá ið handilin er um
købeloven keypslulógin
købesum keypslupeningur
køberens ydelse veiting keypara
køberet keypsrættur, keypingarrættur
kørsel koyring
kørselsretning koyringarstevna

L

labil óstøðugur
labilitet skiftandi sinnalag
lagtingslov løgtingslóg
landssvig landasvik
landsvæsenskommission landbúnaðarstevna
landvæsensret landbúnaðarrættur
last farmur
lasteevne fermingarføri, burðarmagn
lavværge løgverji
lavværgemål løgverjumál, løgverja
lease líggja, langtíðarleiga
leasing lígging, langleiga, langtíðarleiga
led lið
ledende spørgsmål tilstuðlandi/leiðandi spurningur
legal løggildur
legalitet løggildi
legalitetsprincippet løglýdnis/løggildisgrundreglan
legat arvleiddur serarvir/stakarvur, avleiddur grunnur
legatar stakarvingi, serarvingi
legation sendinevnd
legemsangreb likamsórás
legemsbeskadigelse likamsløstur
legemskrænkelse likamságangur
legitimation lógmæti
legitimationspapirer lógmætisprógv
legitimationsregel løgmætisregla
legitimere løgmæta
legitimt forbud lógheimilt bann
lejemål leigumáli (kallkyn)
lejekontrakt leigusáttmáli
lempelsesregel lagingarregla, tillagingarregla
levering lating
licens loyvi
lig, usømmelig behandling af at fara ósámiliga við líki
ligestillede javnsett
ligelighedsgrundsætning javningargrundregla
lighedsgrundsætning líkskaparsetningur
likvid gjaldførur
likvidation, i í avtøku
likvidator avtøkustjóri
likviditet gjaldføri
litis denuntiatio, procesundrretning rættargangsfráboðan
livsarving lívsarvingur
livsforsikring lívstrygging
lock-out verkbann
locokøb keyp á staðnum
lokalfrihed ferðafrælsi
lokalnævn
lov lóg
lov- og retsbestemt pant lógar- og rættarskipað veð
lovbestemt pant lógfest veð
lovfæstede lógarfestir
lovgrundlag lógargrundarlag
lovkonflikt lógarósamsvar, ósamsvar lóga
lovoverrædelse lógarbrot
lovsamling lógasavn
lovsjusk óvanda lógverk
lovskraft lóggildi
lovtidende, i l. lógtíðindi, í lógtíðindum
loyal dyggur, hollur
loyalitet dyggleiki
lukket retsmøde lokaður/afturlatin rættarfundur
lyde og vanser lýti og misprýði
lydighedsnægtelse
lysning lýsing
lægges til grund verða lagt til grundar
lærlingesag lærlingamál
læsion meiðsl
løbedage daga freist
løbende måned + 30 dage verandimánaður + 30 dagar
løfte heitorð, lyfti
løftebrud lyftisbrot, orðloysi
løftebryder lyftisbróti, orðloysingur
løntarif lønarskrá
løsgænger uttanflokka, flakkari, umrenningur
løsgængeri umrenning, uttanflokka
løsøre leysafæ
lån til brug nýtslulán
lån til eje ognarlán
låneaftale lánsavtala
lånekapital, ansvarlig lánsfæ við ábyrgd
långiverens ansvar ábyrgd lanveitarans
låntagerens ansvar ábyrgd lænarans

M

mageskifte óðalsbýti
magt vald, veldi
magt, dømmende dómsvald
magt, lovgivende lóggávuvald
magt, udøvende gerðarvald, geravald
magtfordelingslæren valdsbýtislæran
magtfordrejning valdsreingjan
magtmidler magtráð
magtmisbrug valdsmisnýtsla
majestætsforbyrdelse hátignarbrotsverk
maksime meginregla
andant heimildari
mandat heimild
mandatar umboð fyri, heimilaði
mandatsvig heimildarsvik
manddrab manndráp
mangel trot; brek, ábrek
mangelsbeføjelse brekheimild
mangler ved lejligheden íbúðin er ábótavant ???
manisk
markedsføring marknaðarføring
masseforbrydelser hópbrotsverk
massegældsbrev hópskuldarbræv
massekrav krøv av óbýttum
materiel afgrænsning evnislig avmarking
materiel ret evnisligur rættur
materielretlig evnisrættarligur
med mindre uttan so
meddelagtighedsteori samsakarástøði
meddommer meðdómari
meddommer, fagkyndig yrkiskønur meðdómari
medicinsk indikation heilsuorsøk
medhjælpersag hjálparfólkamál
medkontrahent sáttmálameðpartur
medskyldig samsekur
medvirken meðvirkni
mekanisk tvang tvinga, tvingsul
mellemdøde børn millumbiladeyð børn (skindeyð)
menneskeretskommission
menneskeretskonvention mannarættindasáttmáli
mentalobservation sálarkanning
metode háttur
middelbar bevisførelse óbeinleiðis próvførsla
medlertidig bestemmelse bráðfeingis ásetan
mindreårig ikki komin til lógaraldur, aldursómyndingur
minoritetsrettigheder móðurfelag ???
mindreårighed aldursómyndugleiki
misbilligelse atfinsla
mishandle fara illa við, geva ringa viðferð, skammfara, misbjóða
mishandling skammfaring, -ferð, meinbjóðing
misligholdelse mishald
mistænkt undir illgruna
moderskab
modkrav mótkrav
modregning mótrokning
modsætningsslutning øvugdømi
modsætningsvis (e.c.) andstøðuliga (andst.)
modvirker samtykkir ikki
monarki kongsvald
monopollogen einarættarlógin
moraldannende siðmennandi
morarente dragurenta
moratorium skuldargrið
mortifikation ógilding
morificationsdom ógildingardómur
mortificere ógilda
motiv íelvi
mulkt sekt
mundtlighed munnlig viðgerð
mundtlighedsprincippet grundreglan um munnliga viðgerð
myndig myndigur, komin til lógaldurs
myndighed myndugleiki,løgræði
mægling sáttarroynd
mærke merki
mærkeforbrydelse merkisbrotsverk
mærkegaranti ábyrgdarmerki
mærkegrænse marknamerki
mærkeværdi marknavirði
møbellån møbullán, vilandi søla
møde fundur
møde op koma til fundar, vera á fundi
mødedag fundardagur
møderet fundarrættur
mødesalær fundarpeningur
møde, ikke ikki komin
måneskinsarbejde gerðarbýti, gerabýti


N

naboret
naturalisation
naturalydelse vøruveiting
naturligt tilbehør náttúrligt tilhoyr
naturel lyndi
navneforbud navnabann
nedkriminalisering brotsverksskerjing
nedlægge påstand seta fram málskrav
nedstigene linie, arvinger i arvingar í fallandi ættlegg
negativ kontraktsinteresse neisøgið sáttmálaendurgjald
negotiable dokumenter umfaraskjøl
negotorium gestio sjálvboðin tænasta
neurotisk nervaveikur
neutral uttanveltaður
neutralitet uttanvelt
norm venja
normering játtan
notar notarur, taalmannaváttur
notarialtestamente notaravleiðingarbrøv, -testamenti
notere viðmerkja
nova nýmæli
novation endurnýgging skuldar
nullitet eitt einki, eitt ónýti
nævn (sum oftast við avgerðarrætti)
        ráð
nævning nevningur
nævningebrev nevningabræv
nødsituation vandastøða, neyðstøða
nødret neyðrættur
nødrettens grænse neyðrættarmarkið
nødrettens testamente neyðarvleiðingarbræv, -testamenti
nødvendigt procesfællesskab kravdur rættargangsfelagsskapur
nødværge neyðverja
nødværgehandling neyðverjutiltak

O

obiter diktum
objektivt mistænkelige dispositioner illgrunaverdar atgerðir í sjálvum sær
objektiv umulighed evnisligur ómøguleiki
objektive straffrihedsgrunde revsingarloysisgrundir
objektivt ansvar lutbundin ábyrgd, partleys ábyrgd
obligation skuldarbræv
obligationsret kravarættur
obligatorisk skyldubundin
offentlig almenn, almenna (sbr. social: almanna)
offentlig påtale almenn ákæra
offentlig ret almennarættur
offentligt skifte alment skifti
offentlige retsmøder opnir rættarfundir, opin rættargangur
offentlige servitutter almenn ítøk
ofentlig tjeneste eller hverv almenn tænasta ella starv
offentliggørelse kunngering
offentlighed almenni, tað almenna
offentlighedsprincippet almennisgrundreglan
official virksomhed embætisvirksemi
officialmaksime embætisvirksemismeginregla
omberammelse endurdagstevning
ombudsmand málsmaður
omgåelse uttanumvik
omgørelse umgerð
omkostninger útreiðslur
omlevering umafturlating
ommisivdelikt óvirknisbrotsverk
omslag bjálvi
omstøde umrinda
omstødelse umrindan (fíggjartrot), ógilding
omsætning umferð
omsætningsbeskyttelse umfaravernd
omsætningserhverver umferðarvinnari, umfaraognari
omsætningsgældsbrev umfaraskuldarbræv
omsætninsled umferðarlið
omsætningspapir umfaraskjal
omvendt bevisførelse øvug próvbyrði
ond tro illvari
opfyldelse fulnaður
opfyldelsesdom fulnaðardómur
opfyldelsesværneting fulnaðarvarnarting
ophavsret upphavsrættur
ophold tilhald
opholdssted tilhaldsstaður
opholdelsestilladelse búloyvi
ophæve taka av, leggja niður, slíta
ophævelse avtøka, niðurløga, slit, úrgildisseting
ophævelse af sagen ganga frá málinum, niðurløga málsins, málsniðurløga
ophævelsesbestemmelse úrgildissetingarrela
ophæves, sagens omkostninger málskostnaður skal eingin vera
ophævet slitin, settur úr gildi
ophør uppathald, gildisslit
ophørsgrund uppathaldsgrund
oplysningspligt upplýsingar-, frágreiðsluskylda
oplyst, det er kunnugt er
påløb uppstig
opløsning upploysing, upploysn
opmand ástøðumaður
oprejsning uppreisn, sømd
oprejsningsbevilling uppreisnarloyvi
oprejsningsformål uppreisnarætlan
oprindelig umulighed upprunaligur ómøguleiki
oprindelige omstændigheder umstøður frá byrjan
oprykningsret uppflytningarrættur
oprør uppreistur
opråb på auktion rópa upp á uppboðssølu
opsigelse af ... at siga ... upp
opsigelsesfrist uppsagnarfreist
opstand uppreistur
opstigende linie, arvinger i arvingar í rísandi (stígandi) ættlegg
opsættende virkning, klagen har
        steðgandi kæra
optagelse af husdyr inntøka av húsdýrum
ordensforskrift regluskipan
ordenspoliti skilhaldsløgregla
ordgrænsen orðamarkið
overdrage avhenda
overdragelse avhending
overdrage fordringer flyta krøv
overtagelse af ejendom til brugelig pant at taka ogn sum nýtsluveð
overenskomst sáttmáli
overfald álop
overfor mótvegis
overformynderi yvirverjustovnur
overforsikring ovtrygging
overgangsbesemmelse umskiftisáseting
overlandvæsenskommission yvirlandbúnaðarstevna
overleve liva av
overlæg av fyrisettum ráði
overskridelse tá ið farið verður út um
overvejende sandsynligt eftir øllum líkindum
overtaksationskommission yvirmetingarnevnd
overøvrighed háyvirvald

P

part i tingsindbegreb heildarveð
pantebrev veðbræv
pantebrevsformular veðbrævsformáli, -orðing
pantebrevsoprettelse veðbrævið verður uppsett
pantefoged pantifúti
pantelåner veðlánsveitari
panteret veðrættur
panteretstype veðrættarbólkur
panterettens genstand veðrættarevnið
pantesikkerhed veðtrygd
panthaver veðhavi, -havari
pantehaverdeklaration veðhavaralýsing
pantsætter veðseti, -setari
papirløst ægteskab pappírsleyst hjúnalag
parkeringsafgift støðugjald
parlamentarisk immunitet tingddóviðnæmi
parlamentarisme tingræði
partsafgøring partsyvirhoyring
partsevne partsføri
partsforklaring partafrágreiðing, -frágreiðsla
partshabilitet partsgegni
partskompetence málsræði partanna, partamálsræði
partsoffentlighed partaalmenningur (-almenni?)
partsrederi partaskipafelag
passeret framfarið
passiv form í óvirknum líki, óvirkt líki
patologiskrus ovurviðkvæmisrúsur
pater est regelen pater est reglan
patenter patent
pengeafpresning peninganoyðsla
pengefalsk peningafals
pengeregelen peningareglan
personalitetsprincippet persónagrundreglan
personlig hæfelse persónlig ábyrgd
personlig inegritet frælsi mans
personelle servitutter persónlig ítøk
personretten persónrætturin
personundersøgelse persónkanning
pladshandil handil á staðnum, ástøðuhandil
pligtmæssig erklæring skyldubundin váttan
pligtmæssig udtalelse skyldubundið ummæli
politiattest løgreglulæknaváttan ???
politifremstilling løgregluframføring
politikreds løgregludømi
politirapport løgreglufrágreiðing
politisag løgreglusak
polititilhold løgreglubann
politivedtægt løgreglusamtykt
polities foranstaltning, udsat på málið frestað løgregluni til atgerðar
politisk forbrydelse politiskt brotsverk
pornografi ónærarit, ónæramyndir
positiv lovregel ávís lógarheimild
positiv opfyldelsesinteresse fulnaðarígildi
præventive love fyribyrgjandi lógir
primaveksel fyrstiveksul
princip grundregla, frumregla
principalpåstand fyrstalagsmálskrav
principielle synspunkter meginsjónarmið, grundsjónarmið
prioritet (pr.) veðrættur, veðrættarstøða (vðr.)
prioritetsvirkning forrættarvirknaður
privat ret eginrættur, einstaklingarættur
privat skifte heimaskifti
privat søgsmål egin lógsókn
private servitutter einstaklings ítøk
private straffesager eginsak, egin revsimál
privatlivets fred, krænkelse af at skemma frið einstaklings
priviligerede krav framíhjákrøv
pro rata, hæfte p. r. lutfalsábyrgd, bera luftalsábyrgd
procedure (trengri merking) málsevnisumrøða
proceduretilladelse málflutningsloyvi
proces, i processen rættargangur, við rættargang
procesfuldmagt rættargangsfulltrú
procesfællesskab rættargangsfeli
proceshabilitet rættargangsgegni
proceskrav rættargangskrav
procesledelse rættargangsleiðsla
procesmåde rættargangsháttur
procesomkostninger rættargangskostnaður
procesrente rættargangsrenta
processtof rættargangsevni
processtraf rættargangsrevsing
procesunderretning rættargangsfráboðan
processuel ret rættargangsrættur
processuel sucession í rættargangi
produktansvar ábyrgd av framleiðslu
proformaaftale avtala upp á kvamsvís
prognose forsøgn
proklama almenn innkalling, lýsing, proklama
prokura álitisfulltrú
promillekørsel promillukoyring
proportionalitetsgrundsætningen lutfalsmeginreglan
prosessuel skadevirkning rættargonguspell
protest mótmæli
provision umboðsløn, ómaksløn
provokere eggja til
præambel inngangur
præcedens fordømi
præcepiv lov tvingandi lóggreinir
præferance aktier framíhjápartabrøv
præjudicerende retsanmærkning framítakandi/ítøku rættarummæli
præjudikat dómsfordømi
præklusion fyrilokan, útilokan, útihýsan
præklusionsregler reglur um fyrilokan, útilokan/-hýsan
præmieforsikring tryggingargjaldstrygging
præmisser dómsgrundir (úrskurðargrundir um úrskurð)
prævention fyribyrging
præventivt formål fyribyrgingarætlan
prøvelse at royna ...
prøvelsesadgang roynsluhøvi, kanningarhøvi
prøvelsespligt kanningarskylda
prøveløsladelse royndarleysgeving
prøveløsladte royndarleys
prøvetid royndartíð
psykisk abnorm sálarliga/sinnisliga órættvorðin
psykogenpsykose ?
psykose sinnissjúkur, sálarsjúkur, svakur (um psykosu við øði)
punktum punktum
pupilautoritet ómyndingaverjustovnur
putativ forbrydelse tilhugsað brotsverk
pønalt islæt bera á bræv at vera revsandi
på samme måde á sama hátt, á líkan hátt, sama er
påberåbe sig
påbud boð
pågældende art tí slagi
påkrav ákrav
pålæg boð, boðorð, skipan, fyriskipan
påpasselighedspligt eftiransingarskylda
pårørende næstingar, avvarðandi
påse ansa
påstand málskrav
påstandsbyrde málskravsskylda
påtale lógsókn; lógsøkja, átala
påvisningsret ávísingarrættur

Q

R

racediskrimination tjóðkynjamismunur
ran grovligur stuldur
ratifikation háveldisstaðfesting
ratihabition gegnisgerð, staðfesting
realitet roynveruleiki
realitetsanke roynverudómsskot
realitetsbehandling veruleikaviðgerð, roynveruleikaviðgerð
realitetsdom veruleikadómur
reale grunde veruligar grundir
realisere pantet
realklarhed
realkreditintitut reallánsstovnur, fastognarlánsstovnur
realprincippet áhugagrundreglan
reassuption endurupptøka, uppafturtøka
reassurance endurtrygging
reelle bevismidler ítøkilig próvráð
reelle servitutter ognarítøk
redegøre gera greitt
refusionsopgørelse
regelkrydsning reglubland
regres aftursókn
referat frásøgn
regelindhold regluevni
regulativ reglugerð
regulsering reglubinding, skipan
reguleringslovgivning skipanarlóggáva
reklamation attala
reklamationspligt attaluskylda
reklamere tala at
rekommandation tilmæli
rekurant geravaldskærandi
rekurere skjóta til geravaldsins/yvirumsitingar
rekurerede geravaldskærdi
rekvirent málskrevjandi
rekvirent i fogedsager fútamálskravi, fútamálskrevjari
rekvirentrepræsentant fútamálskravaumboð
rekvirere bija um, bíleggja
rekvisition umbiðing, bílegging
rekvisitus málskravdi
rekvisitut í fútamálum fútamálskravdi
relaksation úrloysn
relaksere loysa úr veði
relaksationspåtegning úrloysnarátekning
relevant sum hevur týdning
rembours bankatrygd
rembours, uigenkaldelig váttað bankatrygd
remmitent veksulmóttakari
rente renta
rentabilietsberegning lønandi meting
renunciativ arvepagt avkannandi arvasáttmáli
replik afturrit
repressalier mótatgerð
repression tamarhald
repræsentantskab umboðsnevnd, umboðsráð
reskript konungsskipan
resolution embætisavgerð
respektere f.eks. 1. pr. fara aftur um, víkja fyri
respektpåtegning víkingarátekning
responsum umsøgn
ressourcer tilfeingi
restance eftirstøða
restgæld eftirstøða
retentionsret eftirhaldsrættur
rettighedstab rættindamissur
retlig ineresse rættarligur áhugi
retlig karakter rættarlig eyðkenni
retlig råden rættarligt ræði
retlige hindringer rættarlig hindur
retningslinier stevnumið
retorsion afturmunan
retsafgiftsloven rættargjaldslógin
retsafgørelse rættaravgerð, rættargerð
retsanalogi rættarjavndømi
retsanmærkning rættarummæli
retsanvendelse rættarreglunýtsla, løgnýtsla
retsassessor hjálpardómari, rættarhjásiti
retsbelæring rættarleiðbeining
retsbeskyttelse rættarvernd
retsbestemt pant rættarskipað veð
retsbevidsthed rættartilvitska
retsbog rættarbók
retsevne rættarføri
retsforfølgning, hurtig rættaratsókn, skjót
retsforhold rættarviðurskifti, rættarhøvi
retsforlig rættarsátt
retsforskrifter rættarreglur
retsfølger rættarfylgjur
retsgrundsæninger rættargrundreglur
retshandel rættargerð
retshjælp rættarhjálp
retshjælpsforsikring rættarhjálpartrygging
retshåndhævelse rættarverja
retshåndhævelsesarrest rættarverjuvarðhald
retskilder rættarkeldur
retskraft rættargildi
retskreds rættardømi
retslig karakter rættarlig serkenni
retslig efterspil rættarfylgjur
retslægerådet rættarlæknaráðið
retsmedicin rættarlæknafrøði
retsmidler rættarráð
retsmæssig
retsmøde rættarfundur
retsorden rættarskipan
retspant rættarveð
retspolitik rettarpolitikkur
retspleje rættargangur
retsplejeloven rættargangslógin
retspraksis dómsvenja
retspræsident rættarforseti
retssikkerhed rættartryggleiki
retsskridt rættarstig
retsskriver rættarskrivari
retsstandarder rættarfyridømi
retsstat rættarsamfelag
retsstillng rættarstøða
retsstridighed løgloysn
retsstridig råden løgleyst
retsstridigt løgleyst
retsstævning rættarstevning
retssystem rættarkervi
retssædvane lønvenja, rættarsiðvenja, siðvenjurættur, vanarættur
retstekniske hensyn rættarhentleika sakir, fyri
retstilstand rættarstandur
retstvist rættartrætumál
retsvidne rættarvitni
retsvidenskab rættarlist, rættarvísindi
retsvildfarelse rættarvilla
retsvirkninger rættarvirknaður
retsbestemt pant rættarskipað veð
retten hævet rætturin slitin
retten skal udtale rætturin mælir, rætturin heldur
rettergang rættargangur
rettergangsbøde rættargangssekt
rettergangsfejl rættargangsskeivleiki
rettergangsfuldmægtig rættargangsfulltrúi
rettergangspoliti rættargangsløgregla
rettidig rættstundisligur
returkommission samsýningarmutur
revisionsanke endurskoðanardómsskot
rigsadvokat ríkisákæri, -sóknari
rigsforstander ríkisfyristøðumaður
rigslovgivning ríkislóggáva
rigspolitiet ríkisløgreglan
rigsretten ríkisrætturin
rigtighed sannleiki
ringeagtsytring vanmetis-, vanvirðisorðalag
risikoens overgang hættuskifti
royalty nýtslugjald
rufferi pútuíðkan
rykningsklausul flytingarátekning
rækkevidde viðtøka, takmálið, skotbragd
røbelse af tjenestehemmeligheder at siga frá tænastuloyndarmálum
røbelse af privatlivet tilhørende hemmeligheder
        at siga frá einkarlívsloyndardómum
rømning rýming
røveri rán
rådighedsbegrænsning ræðisavmarking
rådighedsberøvelse frælsis-/sjálvræðisfrátøka
rådighedsservitutter ræðisítøk
rådslagning ráðgerð, samráðing

S

sag sak-revsimál, mál - øll mál (íroknað revismál)
sagen sluttet málið lokið
sagesløs sakleysur
sagkyndig bistand serkøn hjálp
sagkyndigt vidne serkønt vitni
sagsanlæg lógsøkni
sagsbehandling málsviðgerð
sagsforelæggelse málsframløga
sagsfremstilling málsfrágreiðing
sagsgenstand málsevni
sagsomkostninger málskostnaður, lógsóknarútreiðslur
sagsøge stevna
sagsøger stevnandi, lógsøkjari, ásakandi
sagsøgerens side, fra stevnamda,egom
sagsøgte stevndi, lógsøkti, ásakaði
sagsøgtes side, fra stevndamegin
saldokvittering fulnaðarkvittan
salg med ejendomsforbehold søla við ognarfyrivarni
salgsgenstand sølulutur
salgskommission søluumboð
salgskommissionær søluumboð
salgskommittent søluumboðsgevari
salgsopstilling søluuppseting
salær ómaksløn
sameje, lige s. samogn, jøvn samogn
samkautionister samborgsmenn
samkvemsret samverurættur
samlejeformodning samlegugrunsul
samlivsattest samlívsváttan
sammenslutning samtøka, samtak
sammensat forbrydelse samføst brotsverk
sammenstød (flere straffebud) samanstoytur
sammenstød (trafik) at bera saman við, bar saman við
samnotering sambóking
samråd i lagtings/folketingsudvalg samráð í løgtings/fólkatingsnevnd
samtykke ájáttan, samtykki
samvirker samtykkir
sandhedsbevis sannførisprógv, sannindaprógv, sannleikaprógv
sandsynligheds forsæt sannnlíknandi tilætlan
sanering endurskipan, endurreising
sanktion tvingsulstiltøk, revsitiltøk
sanktionssystem revsingarkrevi
seksualforbryder kyndarbrotsmaður
selskab vinnufelag
selskabsret vinnufelagarættur
selskabssvindel vinnufelagssvik
selskabsværneting vinnufelagsvarnarting
selvdømmeklausul sjálvdømisfyrivarni
selvejende institution sjálvborganarstovnur
selverhverv eginvinna, eginfáningur
selvindtrædelse sjálvsinngonga
selvkautionering sjálvborgan
selvmøder sjálvkomumaður
selvskyldnerkaution sjálvskuldarborgan
selvtægt sjálvtekt
senildemens ellisandfarin
separation sundurlesing, sundurlesa, skildur til borð og song
separatist fráskilakravánari, serkravaánari
serielån raðlán
servitut ítak
servitutstiftende ítaksbindandi
session seta
sidelinie síðuleggur
sidelinie, arving i útarvi(ngi)
sideordnet javnbjóðis
sidespørgsmål hissini spurningur
sidestillet javnsettur, -sáttur, -líkur
sigtet skuldsettur, umkendur
signalement persónslýsing
sikkerhed trygd
sikkerhedsforanstaltning trygdaratgerð
sikkerhedstransport trygdarflutningur
sikkerhedsret trygdarrættur
sikrede tryggjaði
sikring trygging
sikringsakt trygdaratgerð, trygdartiltak
sikringsarrest trygdarveðhald
sikringsformål trygdarætlan
sikringskontrakter trygdarsáttmáli
simpel fordring einfalt krav
simpel kaution einføld borgan
simpel uagtsomhed lítið ósketni, minni ósketni
simpelt gældsbrev vanligt skuldarbræv
simple krav vanlig krøv
sindelag lyndiseyðkenni
sindslidelser sinnisbrek
situationer, i forskellige eftir umstøðunum
skadedelikt skaðabrotsverk
skadelidende skaddi
skadesløs betaling óskalis gjalding, skaðaleys gjalding
skadesløs transport óskalis flutningur, skaðaloysisflutningur
skadeløshedsbrev óskalisbræv, skaðaloysisbræv
skadesforsikring vátrygging
skadevolder skaðavaldari
skelforandring marknabroyting
skellig grund
skelsætningsforretning marknaseting
skibsmægler
skifte skifti
skiftedesignation skiftifrágreiðsla
skifteekstrakt skiftisúrdráttur
skiftefordele skiftifyrimunir
skifteforvalter skiftistjóri
skiftesag skifti
skiftesamling skiftisstevna, skiftifundur
skilsmisse hjúnaskilnaður
skizofreni
skriftvekslingen, under í skrivaskiftinum
skuffe i retsforhold lumpa (svika) í rættarviðurskiftum
skyld (revsirættur) søk, skyld
skyldnerskifte skuldaraskifti
skyldnersvig skuldarasvik
skærpedende omstændigheder herðandi/tyngjandi umstøður
skærpet forsæt skerpt tilætlan
skævdeling býti á skeivan
skøde skeyti, ognarbræv
skøde- og panteprotokoller skeyta- og veðbrævabøkur
skøn meting
skønsmand sýnismaður, skoðanarmaður
skønsema sýningarskrá, metingarskrá
sleeping partner blindimaður, óvirkin luttakari
slægtninge næstrafólk
slægtskab skyldskapur
slutseddel keypsseðil
slutte køb keypið gongur saman
sløret forsæt tám tilætlan
snighævd loyvihevd
snæver forstand trengri merking
social almanna = social (almenna = offentlig)
socialindikation umstøðu ábending
social forsikring samfelagsliga tryggingin
socialkontor almannastovan
solaveksel einveksul
solidarisk ansvar samábyrgd
solidarisk, hæfte bera samábyrgd
solvens gjaldføri
somatisk likamligt, kropsligt
sondre greina sundur, sundurgreina, sundurskilja, skilja sundur
sondring sundurgreining
soning afturbøting
speciallov serlóg
specialproces serrættargangur
specialprævention serfyribyrging
specialretten serrætturin
special habilitetsmangel serstakur gegnisbági
specieskøb stakkeyp
specifikation sundurliðing, sundurgreining
specificeret greidd
speditør fluningsavgreiðslumaður
spekulation peningagróður
spionage njósning
spirituskørsel rúsdrekkakoyring
sportler brævapeningur
stamaktie vanligt partabræv
standardregulativ fyridømisreglugerð
standret skunddómstólur, stríðsdómstólur
standsningset steðgingarrættur
statistik hagtøl
statsadvokat statsákæri/-sóknari
statsborgerskab heimarættur
statsforbrydelse ríkisbrotsverk
statsfængsel ríkisfongsul
statsret syrisskipanarrættur, ríkisrættur
statsretlig stilling ríkisskipanarlig støða
status støða
stedbarn stjúkbarn
stedlig kompetence staðbundið málsræði
stedligt virkeområde staðarligt virkisøki
sterilisation sterving, lívssøran
stifte stovna, íkoma
stiftelse stovnan, íkoma
stiftelse, slíkur stovnur stovnanargruður
stiftelsesoverenskomst stovningarsamtykt
stillingsfuldmagt støðufulltrú
stiltiende løfter ósøgd heitorð
stiltiende samtykke ósøgd játtan
strafansvar revsiábyrgd, sakarábyrgd
strafbare forholds redskaber, det
        brotsgerðaramboð
strafbarhed revsingarbæri
strafbarhedsområde revsingarumveldi/-øki
strafbart revsivert, revsibart
strafbart forhold i prøvetiden revsiverd viðurskiftii royndartíðini
strafbortfald revsiburturfall
strafeftergivelse revsingareftirgeving
straffesag revsimál, sak
straffetrusselsteorien revsihóttanarástøðið
strafforfølgning revsirættarsókn, revsisókn
strafforældelse revsingarfyrning
strafforhøjelsesgrunde revsiherðingargrundir
strafforvandling revsingarumskifti
straffri órevsiverdur
straffri handling sakloysisgerð
straffuldbyrdelse revsingarfullgerð
strafnedsættelse revsiminking
strafskyldig revsisekur
strafsoning revsiansiting
strafsystemet revsikervið
strafteori revsiástøði
strafudmåling revsiáseting
strafudståelse revsingaravsiting, revsingaravbøting, revsingarlok
strid med samtykkir ikki við, gongur ímóti, stríðir ímóti, hóast, samrímar ikki, um um
strid med redelig handlemåde órættiligur atburður
stridende imod almindelig hæderlighed ei sómasamligt
stykke stykki
stævnevarsel stevnivarningur
stævning stevning
stævningsmand stevningarmaður
subsidiær afhøring yvirhoyring aðrastaðni
subsidiær påstand varamálskrav, málskrav í øðrum lagi
subjektiv persónligur
subjektive strafbarhedsbetingelser persónligar fyritreytir fyri revsingarbæri
substituere seta í staðin, varaseta
substitution varaseting, tiltøka
subsumption, retslig
succesedere fylgja við
succession eftirfylgja
sucessor eftirmaður
summaforsikring upphæddartrygging
summarisk behandling ógreind viðgerð, yvirlitskend viðgerð, hissini viðgerð
supranationalt omantjóða
suspendere fresta
suspension fyribils fráseting
suverænitet fullveldi
svagere part minni menti parturin
svangerskabsafbrydelse barnsburðarslit, fosturtøka
svie og smerte pína og sviði
svig svik
svig fremkaldt ved gjørt við svik
svigagtig fortielse dyljan við svik
svigagtige handlinger svikagerðir
svigtende forudsætninger tá ið fyritreytirnar svíkja
svogerskab svágarskapur
syn og skøn sýning/skoðan og meting
syn-og skønstema sýningar-/skoðanar- og metingarskrá
synbare bevismidler sjónbærir próvlutir
synbare servitutter sjónbær ítøk
synsforretning skoðanaravgerð
systematik skipan
sædeligshedsforbrydelser siðalagsbrotsverk
sædvane siðvenja
sælgerens ydelse veiting seljarans
særanliggende sermál
særbestemmelser serreglur
særdomstole serdómstólar
særeje serogn
særforanstaltninger seratgerðir
særfængsel serfongsul
særhæften serheftan
særkuldbørn hálvsystkin
særlig lovhjemmel serheimild í lóg
særlige domstole serdómstólar
særlige klageretter serligir klagurættir, serklagurættir
særlige omstændigheder taler derfor tá ið serligar umstøður benda til tess
særlige retsfølger serligar rættarfylgur
særlig særílagi
særlovgivning serlóggáva
særregel serregla
særråden serræði
sættedommer setudómari, einsmálsdómari
sø- og handelsretten sjó- og handilsrætturin
søforklaring sjófrágreiðsla
søgsmål lógsókn, rættarmál
søgsmålsgrund sakarevni
søgsmålskompetence rættarmálsræði, rættarmálsføri
søsterselskab systurfelag
søterritorium landleið

T

tab missur
tabskaution tapsábyrgd, missingarábyrgd
taksationskommission metingarnevnd
tarif skrá
tarifaftale skrásemja
tarv, barnets tørvur barnsins
tavshedspligt tøgnskylda
tegningsret tekningarrættur
teori ástøði
termin gjalddagur
terminologi frøðiheiti, frøðinevni
terminsbetaling terminsgjalding, tíðarbilsgjalding
territorium landøki
territorialhøjhed landøkisyvirvald
territorialprincip landøkisgrundregla
testamentarisk værge testamentverji, arvleiddur verji
testamente arvleiðingarbræv, testamenti
testamentsform arvleiðingarbrævssnið, testamentssnið
testamentshabilitet arvleiðingarbrævsgegni/testamentsgegni,
testamentskompetence avleiðingarheimild
testator arvleiðari
testatriks arvleiðingarkona/-maður
testere arvleiða
thi kendes for ret tí verður dømt
tidsbestemte avmarkað í tíð, tíðaravmarkað
tilbageholdsret eftirhaldsrættur
tilbagekøbsværdi afturkeypsvirði
tilbagelevering afturflýggjan, afturlating
tilbagevirkende kraft afturvirkandi gildi
tilblivelsesmangleer ábrek frá byrjan [abbrek]
tilbud, give t. boð, bjóða
tilegne sig ogna sær, ognarnema
tilegnelse ognarnám
tilegnelse af fremmed rørlig ting ogna sær fremmanda leysafæ
tilegnelsesservitutter ogningarítøk
tilfalder legst til
tilfælde, i det t. um so er
tilgift, i harumframt
tilgode, have eiga á
tilhold bann ella ávaring, sjá polititilhold
tilkende (administrativ) játta
tilkende omkostninger (í dómi) tildøma kostnað
tillægsbehandling eykaviðgerð, uppískoytisviðgerð
tillægsvilkår eykatreytir
tilmelder fráboðari
tilregnelighed saknæmi
tilsigelse komuboð, ákall, boðanarkall
tilskyndelse tilstuðla
tilstandsforbrydelse standandi brotsgerð
tilstandsservitutter støðuítøk
tilstiles verður sent
tilsvarende gælder sama er
tilstedeværelse hjávera
tilståelsessag ájáttanarsøk
tilsynsværge eftirlitsverji
tiltalefrafald ákærufrágangur
tiltalt ákærdur
tiltalebegrænsning ákæruavmarking
tilvejebringe útvega, fáa í lag
tilvækstlæren
tingblad tingblað
tingbog tingbók
tinglige rettigheder lutbundin rættindi
tinglysningsliste tinglýsingarlisti
tinglysningstidspunkt tíðarrøð tinglýsingar
tingsret lutarættur
tjenestemand tænastumaður
tolddeklaration tillfráboðan
toldklarering tollavgreiðsla
toldtarif tollskrá
tort, svie og smerte tortur, pína og sviði
trangsbeneficium neyðsynjarrættur

traktat sáttmáli
transport flutningur
transportkontrakt flutningssátmáli
trassat veksilútgevari
trassent veksilloysari
tredjeinstansbevilling triðjadómsloyvi
tredjemand triðimaður
tro og love, erklæring på váttan við trú og heiður
troskabspligt trúskaparskylda
truet interesse, den hvat er í vága
træde tilbage taka seg aftur
trussel hóttan
tutor in litem settur verji ómyndinga í rættarmáli
tvang tvingsul
tvangsakkord neyðskuldarsemja
tvangsarv tvingsilsarvur
tvangsauktion tvingsilsuppboðssøla
tvangsauktionsklasul tvingsilssølutreyt
tvangsfuldbyrdelse tvingsilsfulnaður
tvangsindlæggelse tvingsilsinnlegging
tvangslod, tvangsarvelod tvingsilslutur, tvingsilsarvalutur
tvangsmiddel tvingsilsráð
tvist trætumál
typeforudsætning floksfyritreyt, kyn(jar)fyritreyt
tyvekoster tjóvafoli
tyveri stuldur

U

uagtsomhed ósketni, gáloysni, óansni
uagtsom legemsbeskadigelse likamsløstur av óansni
uagtsomme handlinger ósketnisverk
uagtsomt manddrab dráp av óansni
uanset sjálvt um, hóast
ubemidlede ómúgvandi
ubetinget dom ótreytaður dómur
ubillig, åbenbar + ???
udarving útarvingi, útervingi
udbedre, udbedring bøta um
udbytte vinningsbýti
udbytte af det strafbare forhold brotsgerðarvinningur
udbyttebegrænsning ábataavmarking, vinningsavmarking
uddybning af hvat liggur/býr undir, útgreiðing
udeblive ikki koma
udeblivelse uden lovligt forfald berst tygum ikki frá løgliga
udeblivelsesdom burturverudómur, fráverudómur
uden forbindende ikki bindandi
uden ugrundet ophold uttan grundleysan seðg, uttan ógrundaðan steðg
udenretligt forlig uttanrættarsátt
udfyldende fortolkning fyllandi tulking
udfyldning fylling
udgangspunkt upprunastøði
udgået farin úr gildi
udkast uppkast, lógaruppkast
udkørende fogedforretning útfarafútamál
udlejer burturleigari
udlejningsejendom útleigingarogn
udleveringssøgsmål útflýggingarlógsókn
udligning afturjavning
udlodning luta úr, luting, sundurluting
udlæg úttøka, nám, fíggjarnám, fíggjartøka
udlægshaver úttøkuhavi (námhavi)
udløbe, fristen er u-t úti, farin
udløbsdato lokadagur
udmelde syn og skøn tilnevna sýnis- og metingarmenn
udmålingsregler ásetingarreglur
udnytte nýta, gagnnýta, misnýta
udnyttelse nýtsla, misnýtsla, ovnýtsla
udpantning panting
udrejst farin
udskrift úrskrift
udskudt arvefald frestað arvafall
udskydelsesret havningarrættur
udslette strika
udstationering útivist, útiseta
udstationeret í útivist, í útisetu
udstationeringstillæg útiviðbót, útisetuviðbót, útivistarviðbót
udstede seta út, geva út
udstederen tann, ið gevur út
udstykning sundurluting
udsætte fresta
udsættelse frest
udsættelse af besiddelsen af taka úr hendi
udsættelsesforretning úrhenditøka
udtale sig taka til máls
udtalelse ummæli
udtrykkelig staðiliga, greidliga, nágreiniliga
udtrykkelige lovregler orðleddar lógreglur
udtræde af sagen fara burtur úr málinum, taka seg burtur úr málinum
udvide påstanden økja/vaksa um málskravið
udvidende fortolkning rúmhavandi tulking
udvidet rúmkað
udvidet forstand rúmari merking
udvist burturvístur
udøvende myndighed gerðavald
uegentlig retsvildfarelse óverulig rættarvilla
uforbeholden tilståelse treytaleys ásannan
uformueendesattest ómúgvandaváttan
uforsvarlig óráðiligt, ikki ráðiligt
ufortabelig ómissandi
ugyldig ógild
ugyldighed ógildi,vangildi
uhjemlet udøvelse innaní heimildarloysi
uigenkaldeligt sum ikki verður afturtikið
ukrænkelig friðhalgaður, óskemmandi
ulempe, fordele og u-r vansi, fyrimunir og vansar
ulempe, volde vera e-m til bága, (ampi = persónligt)
ulempeerstatning endurgjald fyri ampa, ampaendurgjald
ulovlig omgang med hittegods brotsverk á funnið fæ, finningslógbrot
ulovligt ólógligt
ulydig ólýðin
umiddelbar beinvegis, beinleiðis
umiddelbar bevisførelse beinleiðis próvførsla
umiddelbar fogedforretning beinvegis fútarættargerð
umiddelbart udlæg beinvegis fíggjarnám
umoralsk ósiðsemiligt
umulighed ómøguleiki
umyndig person ómyndingur
umyndiggørelse myndugleikamissur, myndugleikatøka
umyndiggørelsessag mál ummyndugleikamiss, ómyndugleikamál
umyndighedsindsigelse ómyndismótmæli
unddrage sig sleppa sær undan, dragast undan
unddragelse fra undandráttur
underforsikring undirtrygging, niðurtrygging
undergrund undirgrund
underhold uppihald
underholdsbidrag uppihaldspeningur
underholdspligt uppihaldsskylda
underordnet betydning týdningarmunur
underslæb fíggjarundanddráttur, undandráttur
undladelse óvirkni, undanlát
undladelsesdom undanlátisdómur
undladelsesforbrydelse óvirknisbrotsverk
undtagelsestilstand undantaksstøða
undvige rýma, strúka
universallovgivning algild lóggáva
unødig trætte tarvleys træta, dóm fyri trætu í tarvloysi
uopsigeligt ikki uppsigandi
uoverensstemmelse ósemja, ósamsvar
uretfærdighed órættvísi
uretsmæssig konkurrence
urigtige erklæringer ósannar váttanir
urigtige oplysninger óbeinar upplýsingar
usandfærdige referater ósonn frásøgn
uskadelig meinaleysur
uskadelighed meinaloysi
uskadeliggørelsesarrest meinaloysisvarðhald
uskiftet bo med forældrelinien óskift búgv við foreldraættlegg

usynbare servitutter ósjónbær ítøk
uterlig ólíkligur, ónærisligur
uterligt forhold ólíkisskapur, ónærisskapur
utilbørlig disposition óhøvilig atgerð
utilbørlige forhold óhøviligur atburður
utilregnelighed ósæknæmi
uvildige óvildar
uvildige syns- og skønsmænd óvildar sýns- og metingarmenn
utvivlsomt løfte ivaleyst lyfti
uvished óvissa
uægtebørn børn uttan hjúnalags

V W

vandelsattest levnaðarváttan
vanhjemmel vanheimild
vanrøgt, at vanrøgte vanrøkt, vanrøkja, avrøkt (í ringastu merking)
vansir misprýði
varedeklaration vørulýsing
varemærke vørumerki
varetægt varðveitsla
varetægtsfængsel varðhald, varðhaldsfongsling
varighed longd
varsel varningur
vederlag viðurgjald
vederlagsforudsætning viðurgjaldsfyritreyt
vedgåelsesbo viðtøkubúgv
vedligeholdelsespligt umsitingarskylda
vedtægt samtykt
vejlede ráðleggja, leiðbeina, kunna
veksel,veksler veksil, veksul, vekslar
vekselsformular veksilsformáli
veksellovgivning veksillóggáva
vekselomgangen veksisumfarið, veksilsumferðin
vekselprocessen veksilsrættargangurin
vekselprotest veksulattala
ventepenge bíðingarløn
verbalnote orðayvirlit, orðfestiyvirlit
verserer, sagen málið gongur
veto sýtingarrættur
veto, absolut avgerandi sýtingarrættur
veto, liborum frælsur sýtingarrættur
veto, suspensiv frestandi sýtingarrættur
videre forsand írúmari skilningi, í rúmari merking
vidneforklaring vitnisfrágreiðing/-frágreiðsla
vidnefritagelse vitnisudantøka, at sleppa undan at vitna
vidnegodtgørelse vitnissamsýning
vidnepligt vitnisskylda
vidnetvang vitnistvingsul
vidneudelukkelse vitnisútilokan
vielse vígsla
vildfarelse villa
viljesbegrænsning viljamark
viljesmangel viljaskortan, viljabrek, viljatrot
viljesteori viljaástøði
viljesbestemt pant vildarveð
vilkår kor, fylgistreytir
vilkårsforhandling fylgistreytaumrøða
virkningssedet virknaðarstaður
virksomhedsstedet virksemisstaður
vinde hævd vinna hevd
vindikation afturkrevjing
vindelskriver
visum
m.m. v.m.
vold mod tjenstemand i funktion harðskapur móti tænastumanni í starvi
voldgift gerðarrættur
voldgift, frivillig sjálvboðin gerðarrættur
voldgiftskendelse gerðarrættarúrskurður
voldgiftsret gerðarrættarsamja
voldsom tvang kúga, kúging
voldtægt neyðtøka
votering atkvøða, votering
værdikonfiskation virðisinndráttur
værdipapirer virðisskjøl
værdipapircentralen
være følgagtig veita mær lið
værge verji
værebestyrelse fyristøða verjans
værgemål verjumál, verja
værnepligt verjuskylda
værneting varnarting
værneting, delikts- brotsvarnarting
væsen eyðkenni
væsentlig munandi, verulig

Y

ydelse veiting
ytringsfrihed framsógnarfrælsi, talu- og skrivifrælsi
ytringsfrihedens grænser
ytringsprivilegium framsógnarforrættindi

Z

Æ

ægtebørn hjúnalagsbørn
ægtefælle hjúnamaki, maður/kona
ægtepagt hjúnasáttmáli
ægteskab hjúnalag
ægteskabets retsvirkninger rættarvirknaður hjúnalagsins
ægteskabsbrud hjúnalagsbrot
ægteskabssager hjúnalagsmál
ægthed rættleiki
ældre ... fyrri, undanmenn ...
ældre omsætningsled undanmenn teirra
æreskrænkelse æruskemming

Ø

økonomiske retsfølger fíggjarligar rættaravleiðingar
øverste statsmyndigheder evstu ríkismyndugleikar
øvrighed yvirvald

Å

åbenbart urimelig
åbenlyse forbrydelser opinber brotsverk
åger okur
åndsvag evnaveik/-ur
åndsvaghed evnaveikleiki
årpenge
årsagsforbindelse orsakasamband
åsted
åstedsforretning ástaðarviðgerð