Norðurlandaráðslógin

line1.gif (286 bytes)

L. nr. 185 af 28.04.1971 om nordisk samarbejde, som senest ændret ved L. nr. 220 frá 16.05.1984.

§ 1.1)2) Danmark deltager i nordisk samarbejde i overensstemmelse med samarbejdsoverenskomsten af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som senest ændret ved overenskomsten af 15. juni 1983.

§ 2.2) Danmarks riges delegation til Nordisk Råd består af:

  1. 16 medlemmer valgt af folketinget,
  2. et antal medlemmer af regeringen, udpeget af denne, og
  3. Færøernes og Grønlands delegationer.

Stk. 2. Færøernes delegation består af 2 medlemmer valgt af lagtinget og et antal medlemmer udpeget af landsstyret.
Stk. 3. Grønlands delegation består af 2 medlemmer valgt af landstinget og et antal medlemmer udpeget af landsstyret.

§ 3. Folketingets valg af medlemmer til Nordisk Råd sker efter afholdelse af valg til folketinget samt ved begyndelsen af hvert folketingsår.

Stk. 2. Valget sker efter forholdstal. For hvert medlem vælges på samme måde en suppleant, der indtræder i rådet, når medlemmet er forhindret.
Stk. 3. Medlemmer og suppleanter skal være medlemmer af folketinget. Hvis et medlem eller en suppleant udtræder af rådet eller af folketinget, vælger folketinget en anden i hans sted.

§ 4. De af folketinget valgte medlemmer afgiver en årlig beretning til folketinget om Nordisk Råds virksomhed.

§ 5. Tidspunktet for denne lovs ikrafttræden bestemmes af ministeren for nordiske anliggender.

Stk. 2. Lov nr. 292 af 21. december 1957 om Nordisk Råd ophæves.


1) Broytt við L. nr. 263 frá 22.05.1974.
2) Broytt við L. nr. 220 frá 16.05.1984.